De ondernemende medewerker

Beschrijving / doel

Deze pilot draait om de voordelen van meer flexibiliteit en eigen regie voor de medewerker door onder één contract bij meerdere werkgevers te kunnen werken. 

De deelnemende organisaties willen medewerkers binden en boeien voor zorg en welzijn, als antwoord op de groei van het aantal zzp’ers en de flexibiliteitsbehoefte van personeel. De kern bestaat uit ondernemerschap, ontwikkeling en flexibiliteit. Dit vraagt om een nieuwe vorm van werkgeverschap, die de inzetbaarheid van medewerkers in de sector verbreedt. Een doel daarvan is  behoud van medewerkers.

We zetten in op een gezamenlijk aanbod van werk, zodat medewerkers 

  • flexibel inzetbaar zijn én blijven. 
  • uitgedaagd worden tot leren en ontwikkelen
  • en daardoor blijven kiezen voor (een dienstverband in) de zorg. 

Het gezamenlijke aanbod zorgt voor een hoge werkzekerheid. Het arbeidspotentieel wordt groter en beter betaalbaar. Tegelijkertijd creëren we wendbare en flexibele organisaties, ook voor de zittende medewerkers. Van de traditionele baanzekerheid bij een zorginstelling gaan we in deze nieuwe organisatievorm naar werkzekerheid in de hele sector zorg en welzijn. Met continuïteit van zorg voor de cliënt, de medewerker en de organisatie.

Zie ook: Plan van aanpak Samen Slimmer Organiseren

Gerealiseerd

Er is commitment op bestuurlijk niveau van vijf zorgorganisaties in branches VVT en GHZ en deelname is vanuit overtuiging.

We zoeken oplossingen en delen kennis in de verbinding met elkaar als samenwerkende partners.

Fiscaal onderzoek m.b.t. de voorwaarden van het uitlenen van eigen medewerkers en de organisatievorm is afgerond.

Er ligt een voorstel bij de belastingdienst om BTW-vrij uitlenen van medewerkers mogelijk te maken.

Vooruitblik

Het streven is om de contouren van de werkgemeenschap van de deelnemende zorgorganisaties dit jaar te hebben staan. Medewerkers kunnen met één arbeidsovereenkomst werken binnen de zorgorganisaties. De basisvoorwaarden zijn geregeld en ondernemende medewerkers kunnen worden benaderd. 

Projectgroep 

  • Vitalis WoonZorg Groep
  • Lunet 
  • Archipel
  • SWZ
  • Sint Annaklooster

Projectleider

Verena Smits (Verena.Smits@archipelzorggroep.nl