Ontwikkellijnen

De ambitie van de RAAT Zuidoost-Brabant is vertaald in drie ontwikkellijnen:

Samen slimmer organiseren

Zuidoost-Brabant is gestart met oplossingsrichtingen voor het delen van personeel. Door middel van gedeeld werkgeverschap beoogt de regio mensen in de zorgsector te behouden ‘voor het leven’. Dat kan worden bereikt door medewerkers meer uren en meer flexibiliteit en regie over het eigen rooster te bieden. Ook op maat gemaakte ontwikkelen opleidingstrajecten zijn mogelijk. 

Een werkgroep van vijf organisaties werkt samen met een adviseur van het ministerie van VWS aan de ambitie, het doel en de aanpak. Het projectplan wordt begin april 2021 gepresenteerd aan de vijf bestuurders van de koplopersgroep.

Samen slimmer ontwikkelen

Het project Ik Zorg. Academie maakt het voor medewerkers mogelijk om zich te ontwikkelen in de richting die past bij hun persoonlijkheid, welzijn en passie. Dit draagt bij aan de doelstelling rondom behoud voor de gehele sector en een leven lang ontwikkelen. Medewerkers zijn niet gebonden aan de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie, maar kunnen hier ook elders in de regio aan werken. Voor alle betrokkenen moet inzichtelijk zijn welke opleidingen en certificeerbare eenheden men waar kan volgen. En op welke manieren medewerkers zich kunnen ontwikkelen binnen zorg en welzijn.

Samen slimmer aantrekken

Deze ontwikkellijn heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten kiezen voor werken in zorg en welzijn. Gezamenlijk positioneren we de zorgregio met een pakkende en enthousiasmerende boodschap als beweeglijk, innovatief en aantrekkelijk voor bestaande en toekomstige werknemers. Rekening houdend met de diverse doelgroepen op de arbeidsmarkt, zoals studiekeuzemakers, zij-instromers en doorstromers. Dit doen we door de inzet van Ik Zorg. activiteiten zoals kansenmarkten, workshops en webinars, Meet & Greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen.

Passport4Work

Passport4Work is een driejarig project in in samenwerking met de gemeente Eindhoven en zeven andere projectpartners. Doel: het vereenvoudigen van cross-sectoraal overstappen naar (ander) werk voor werkzoekenden en werkenden. De basis hiervoor is een ‘skill-based’ paspoort waarbij met behulp van gamification (door middel van video’s, spel-vormen en coaching) een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden.

Ik Zorg. Contactpunt

Eind 2018 opende het Ik Zorg. Contactpunt in Eindhoven haar deuren. Bij dit centrale sectorale contactpunt kunnen geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn terecht met vragen. Alle 65 aangesloten organisaties in Zuidoost zijn betrokken. 

Afhankelijk van de grootte van de organisatie werken zij mee in werkgroepen, of zijn zij actief bij intakegesprekken. Het Ik Zorg. Contactpunt heeft, naast de focus op instroom, in de toekomst ook aandacht voor behoud en een leven lang ontwikkelen van zorgmedewerkers. Hierbij is afstemming en verbinding met de andere projecten gewaarborgd. 

Terug naar RAAT Zuidoost-Brabant