RAAT Zuidoost-Brabant

Iedere regio van Transvorm stelde een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) op. In een RAAT worden de ambities geformuleerd om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. 

Het RAAT voor de regio Zuidoost-Brabant werd begin 2018 opgesteld per branche: VVT, Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen en de Eerstelijnszorg. Hier waren in totaal 50 organisaties bij betrokken. Medio 2019 rees de vraag: we ondernemen veel acties, hebben goede activiteiten en projecten om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar doen we niet teveel van hetzelfde? En is het niet slim om samen te focussen op een aantal grotere, langdurige, innovatieve projecten? Projecten die branche-overstijgend zijn?

Dit was het startpunt om een ambitieuze sectorale RAAT op te stellen, welke is goedgekeurd door het Bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Zuidoost (BAZ) en het HRM managers overleg Arbeidsmarkt Zuidoost (HAZ).

Sectorale RAAT

Daarmee is de sectorale RAAT leidend voor alle activiteiten in Zuidoost. Nieuwe activiteiten dienen een link te hebben met de genoemde ontwikkellijnen in de sectorale RAAT.

Update en voortgang

Bekijk de meest recente RAAT update(s) en de voortgangsrapportage: 

Grote projecten

Hier vindt u informatie over projecten met impact in de regio Zuidoost-Brabant:

SectorplanPlus

Het onderschrijven van het RAAT in uw regio is voorwaarde voor een aanvraag voor SectorplanPlus-gelden.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel van den Heuvel.