RAAT Zuidoost-Brabant

Iedere regio van Transvorm stelde een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) op. In een RAAT worden de ambities geformuleerd om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. 

Het RAAT voor de regio Zuidoost-Brabant is gemaakt op basis van de actielijnen van het actieprogramma Zonder Zorg 2020. Tevens bevat het RAAT cijfers uit Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart, een inventarisatie van wat er al speelt in de regio en een overzicht van de overlegvormen die er zijn. In Zuidoost-Brabant is besloten om voor de diverse branches een apart RAAT op te stellen. In totaal zijn er 50 organisaties intensief betrokken bij de RAAT’s in Zuidoost-Brabant.

Sectorale RAAT

Naar aanleiding van de branchespecifieke RAAT's rees de vraag: we ondernemen veel acties, hebben goede activiteiten en projecten om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Maar doen we niet teveel van hetzelfde? En is het niet slim om samen te focussen op een aantal grotere, langdurige, innovatieve projecten? Projecten die branche-overstijgend zijn? Vandaar dat naast de branchespecifieke RAAT's een sectorale RAAT is opgesteld.

SectorplanPlus

Het onderschrijven van het RAAT in uw regio is voorwaarde voor een aanvraag voor SectorplanPlus-gelden.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel van den Heuvel.