RAAT West-Brabant

Iedere regio van Transvorm stelde een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) op. In een RAAT worden de ambities geformuleerd om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. 

Het RAAT voor de regio West-Brabant is gemaakt op basis van de actielijnen van het actieprogramma Zonder Zorg 2020. Tevens bevat het RAAT cijfers uit Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart, een inventarisatie van wat er al speelt in de regio en een overzicht van de overlegvormen die er zijn.

RAAT Huisartsenzorg

Voor alle regio's geldt dat voor de branche huisartsenzorg een apart RAAT is gemaakt. Dit RAAT heeft een link met het RAAT in de betreffende regio. 

SectorplanPlus

Het onderschrijven van het RAAT in uw regio is voorwaarde voor een aanvraag van SectorplanPlus-gelden.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Schoolmeesters.