RAAT West-Brabant

Iedere regio van Transvorm stelde een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) op. In een RAAT worden de ambities geformuleerd om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. 

Het RAAT voor de regio Midden-Brabant is gemaakt op basis van de focusthema’s van de commissie Werken in de Zorg. Tevens bevat het RAAT cijfers uit Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart. We blikken terug op 2020 en kijken vooruit naar vier Brabantbrede focusthema’s in 2021. Ook geeft het informatie over regionale projecten en thema’s.

RAAT Huisartsenzorg

Voor alle regio’s geldt dat voor de branche huisartsenzorg een apart RAAT gemaakt wordt. Dit RAAT heeft een link met het RAAT in de betreffende regio.

SectorplanPlus

Het onderschrijven van het RAAT in uw regio is voorwaarde voor een aanvraag van SectorplanPlus-gelden.

Meer weten?

Neem contact op met Sanne Schoolmeesters.