RAAT

Sinds 2018 heeft iedere regio van Transvorm een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In een RAAT staan de ambities om de personele tekorten in de sector zorg en welzijn te bestrijden. Dit gebeurt in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Transvorm heeft een coördinerende en ondersteunende functie bij het opstellen van de RAAT’s.

Aanleiding opstellen RAAT

De vraag naar personeel binnen zorg en welzijn is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Om de (dreigende en actuele) tekorten écht aan te pakken en resultaten te behalen, zijn samenwerking en gezamenlijk (regionale) acties nodig. Transvorm introduceerde in mei 2017 het actieprogramma Zonder Zorg 2020, waarmee de krachten werden gebundeld. Het actieprogramma kreeg landelijke navolging en een plek binnen de plannen van het ministerie van VWS. 

Om tot concrete afspraken en acties in Brabant te komen, stelden de zorg- en welzijnsorganisaties samen met de onderwijsinstellingen per regio (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant) een RAAT op.

Vier focusthema's

De ambities in een RAAT vallen onder vier focusthema’s:

  • Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals 
  • Onderwijsvernieuwing en een leven lang ontwikkelen
  • Sociale en technologische innovatie
  • Anders besturen

Relatie met SectorplanPlus

Het RAAT vormt de basis voor de aanvragen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties binnen het SectorplanPlus. Organisaties moeten het RAAT onderschrijven om in aanmerking te komen voor gelden vanuit SectorplanPlus.

RAAT in uw regio

Per regio is een RAAT opgesteld. We kijken vooruit naar vier Brabantbrede focusthema’s in 2021. Daarnaast geeft het informatie over regionale projecten en thema’s. Hier vindt u meer informatie over uw regio: