Basisaansluiting

Transvorm draagt zorg voor een evenwichtige en adequate personeelsvoorziening in de sector. Dit doen we onder meer door de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Brabant transparant te maken. Daarnaast verbindt, ondersteunt en faciliteert Transvorm (regionale) initiatieven gericht op uitwisseling en samenwerking binnen en buiten de sector.

Wat doet Transvorm?

  • Uitbrengen van arbeidsmarktrapportages, zoals ‘Arbeidsmarkt in Beeld’ en ‘Arbeidsmarkt in Beeld: onderwijs’. Dit gebeurt op papier en digitaal via het dashboard Arbeidsmarkt in Beeld
  • Organiseren van periodieke en incidentele bijeenkomsten, zoals de maandelijks terugkerende Transvorm Actueel.
  • Periodieke en incidentele publicaties over actuele ontwikkelingen, zoals magazine InVorm.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van sectorplannen, zoals het SectorplanPlus, ter ondersteuning van opleiding en scholing van medewerkers.

Kennis delen

We publiceren actuele informatie op kennissites en dashboards, zoals:

  • Transvorm Arbeidsmarkt in Beeld: Maakt relevante arbeidsmarktinformatie over zorg en welzijn op maat beschikbaar voor zorgorganisaties, overheden, bedrijven, het onderwijs en andere geïnteresseerden.
  • Transvorm Nieuws in Kaart: De website en nieuwsbrief Transvorm Nieuws in Kaart functioneren als hét kennis- en informatieknooppunt over arbeidsmarkt en opleiden in de sector zorg en welzijn in de regio. We volgen al het nieuws gerelateerd aan arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen, met speciale aandacht voor nieuws uit Brabant.

Bijeenkomsten

We organiseren diverse bijeenkomsten, workshops en trainingen. U vindt ze in de activiteitenkalender.

Overkoepelende samenwerking

Naast de producten, diensten en activiteiten die Transvorm aanbiedt in de basisdienstverlening en activiteitenpakketten, organiseren en faciliteren we ook overkoepelende mogelijkheden tot samenwerken, kennis delen, onderzoek en ondersteuning. Aan deze (vaak interregionale of landelijke) projecten kunnen ook niet bij Transvorm aangesloten organisaties deelnemen:

Meer weten?

Neem contact op met Transvorm.