Home » Pakketten » Zonder Zorg 2020

De vraag naar personeel stijgt. Het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Arbeidsmarktprognoses zijn vaak onzeker. Toch spreken we van code rood. Stilzitten is geen optie. Actie is nodig! Daarom introduceerde Transvorm in het voorjaar van 2017 het actieprogramma Zonder Zorg 2020.

Veel organisaties en regio’s in Brabant werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor. Met het actieplan Zonder Zorg 2020 willen we de krachten bundelen.  Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken.

Lees alles over het actieprogramma Zonder Zorg 2020 

Meer weten?

Piet Verrijt
Directeur/bestuurder
T
088 144 40 00
M
06 533 101 06