Home » Pakketten » Kenniskring HR Zorg

Professionals in HRM beschikken over een eigen netwerk: de Kenniskring HR Zorg. Transvorm ondersteunt dit netwerkinitiatief voor de regio Zuid-Nederland. De Kenniskring HR Zorg zet zich in voor inspirerende, leerzame en creatieve ontmoetingen. Iedere HR-professional die in de sector Zorg en Welzijn in Zuid-Nederland (Brabant/Zeeland) werkt, kan aansluiten.

Kennis en ervaring uitwisselen

De kenniskring biedt een platform om:

  • elkaar te ontmoeten.
  • kennis te delen op HR gebied en de aangrenzende kennisdomeinen (bedrijfskunde, veranderkunde, organisatiekunde, opleiden en leren enz.).
  • te werken aan cases, best practices en ervaringen van collega's.

De Kenniskring wil de leden in staat stellen eigen antwoorden te vinden voor de HR-vraagstukken waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.

Deelnemers aan de Kenniskring HR Zorg

Professionals die zich bij zorg- en welzijnsorganisaties professioneel en beleidsmatig bezig houden met HRM. Het netwerk telde eind 2017 ruim 50 deelnemers.

Tijdsinvestering

De Kenniskring HR Zorg komt 3 keer per jaar bij elkaar.

Bijeenkomsten

In 2018 worden themabijeenkomsten georganiseerd rondom het jaarthema ‘Op de golven van energie’ op:

Lidmaatschap

  • Aangesloten zijn bij Transvorm is geen voorwaarde om lid te worden van de Kenniskring HR Zorg.
  • Voor deelname aan het netwerk vraagt de Kenniskring HR Zorg een ledenbijdrage van € 215,00 per jaar incl. btw.
  • Deelname aan de Kenniskring HR Zorg wordt aangegaan op jaarbasis. Tussentijds opzeggen met restitutie van geld is niet mogelijk.
  • Opzegging geschiedt schriftelijk, uiterlijk 30 november voor het volgende jaar. 

Meer informatie?

Download de Kenniskring HR Zorg flyer 2018 (pdf) (inclusief de voorwaarden) of neem contact op met Monique van de Laar.

Meer weten?

Monique van de Laar
Office- en projectmedewerker
T
088 144 40 00