Home » Pakketten » Duurzame Inzetbaarheid

Door veranderingen en vergrijzing neemt de druk op zorgmedewerkers toe. Hoe blijven ze duurzaam inzetbaar? Transvorm ondersteunt bij het inrichten en uitvoeren van beleid. Ook organiseren, adviseren en faciliteren we netwerken op het gebied van arbo, ergo en voorkoming van verzuim. 
 
Op deze pagina vindt u alle thema's waarmee u samen met ons aan de slag kunt als uw organisatie dit pakket afneemt.

Werkgeluk en werkdruk

Op 24 januari 2018 organiseren Transvorm en collega-organisatie Zorg aan Zet (samen met Driessen HRM) het symposium 'Werk maken van werkgeluk', met sprekers als Jac van der Klink en Sridhar Venkatapuram. Zij introduceren het gedachtegoed van 'Capability Management'.
Ook kunt u dit jaar weer aan de slag met het 'Huis van Werkvermogen' tijdens een workshop met bijbehorende app op 25 oktober 2018.
Nieuw dit jaar is dat we workshops ontwikkelen voor zorgmedewerkers over het omgaan met werkdruk. Hierover houden we u op de hoogte.

Inzetbaarheid, activering en verzuim

Voor casemanagers Verzuim en Schadelastbeheersing heeft Transvorm een netwerk met bijeenkomsten en een online community. Aanmelden voor het netwerk of toegang tot de community voor casemanagers kan bij Anneke van Dixhoorn.

In samenwerking met verzuimnetwerk Vernet en Evident, ontwerpbureau voor sociale zekerheid, organiseren we dit jaar op verschillende niveaus workshops, colleges en train-de-trainer-bijeenkomsten op het gebied van verzuim, activering en inzetbaarheid. Houd de agenda in de gaten voor de planning van deze activiteiten.

Creëren beleid duurzame inzetbaarheid

Dit najaar bieden we voor de vijfde keer de leergang 'Creëren van beleid Duurzame Inzetbaarheid' aan. In twee dagen, met intervisie in de tussenliggende periode, leert u een beleid Duurzame Inzetbaarheid te schrijven, bespreekbaar te maken binnen de organisatie en te implementeren.

In aanvulling op de leergang (maar zeker ook onafhankelijk te volgen) organiseren we twee workshops:

  •  In de workshop 'Veranderversneller' leert u veranderkunde in te zetten om duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten binnen de organisatie.
  • Tijdens de workshop 'Maak je business case voor Duurzame Inzetbaarheid' gaat u met een online tool aan de slag met het strategisch onderbouwen van investeren in duurzame inzetbaarheid.

Houd de agenda in de gaten voor de planning van deze workshops.

Fysieke belasting

De netwerken voor arbo- en ergocoachcoördinatoren hebben dit jaar als gezamenlijk thema: Levensfasebestendig werken. Hoe zorg je ervoor dat je in elke levensfase kunt werken volgens de landelijke praktijkrichtlijnen? En hoe borg je die richtlijnen binnen de organisatie? Rondom dit thema zijn er grote raakvlakken tussen de netwerken Arbocoördinatoren en Ergocoachcoördinatoren. Bij Arbo zal de nadruk meer liggen op bijvoorbeeld ziekteverzuim en de rol van de arbo-arts. Bij Ergo zal het gesprek vaker gaan over bijvoorbeeld checklisten en meetinstrumenten in de praktijk.

Ook ontwikkelen we momenteel een digitale tool voor medewerkers om te leren omgaan met fysieke belasting. Houd de landelijke kennissite Duurzame Inzetbaarheid in de gaten voor meer informatie.

Kennis delen

Het project 'Wendbaar aan het werk' startte in mei 2017 en loopt tot november 2018. Het bestaat uit twee onderdelen: Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap. De toegepaste interventies worden wetenschappelijk onderzocht. De kernvraag is: wat zijn effectieve interventies om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en houden? Tien zorg- en welzijnsorganisaties richten zich op goed werkgeverschap en zeven organisaties kozen de invalshoek van goed werknemerschap. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld  tijdens een afsluitend symposium dit najaar.

Transvorm's kennissite Duurzame Inzetbaarheid gaat per 1 februari 2018 op in de landelijke kennissite Blijfinzetbaar.nl. Hiermee worden bij regionale werkgeversorganisaties aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties ondersteund op het gebied van: kennis, hulpmiddelen bij het vormgeven van Duurzame Inzetbaarheid en activiteiten. Met deze kennissite wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de wetenschap en lectoraten.

Meer informatie

Neem contact op met Michiel van den Heuvel.

Meer weten?

Michiel van den Heuvel
Strategisch Adviseur/projectleider
T
088 144 40 00
M
06 115 200 94