Home » Pakketten » Basisaansluiting » Onderzoek en advies

Onderzoek

Voor het maken van arbeidsmarktbeleid is volledige en betrouwbare informatie onmisbaar. Het ministerie van VWS financiert een onderzoeksprogramma om hieraan een bijdrage te leveren op landelijk en regionaal niveau. Sinds 2015 wordt dit onderzoeksprogramma uitgevoerd door Kiwa Carity en COAP.

De resultaten worden meegenomen in de Arbeidsmarkt in Kaart en de Onderwijs in Kaart. De meest recente cijfers zijn ook te vinden op ons arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld.

Advies

Transvorm krijgt regelmatig vragen over HRM-gerelateerde onderwerpen, al dan niet op regioniveau. We delen graag kennis of geven advies met betrekking tot arbeidsmarktbeleid op operationeel, tactisch of strategisch niveau.

Ziekenhuizen

De toenemende kloof tussen te leveren zorg en beschikbaar personeel vraagt om nieuwe en andersoortige initiatieven. De longread Ziekenhuizen aan zet in Noord-Brabant (pdf) gaat in op de rol en positie van ziekenhuizen rondom de uitdagingen die veranderende zorgvraag en personeelsaanbod brengen.

Meer informatie

Neem contact op met Martin van Berloo, Judith van Dongen en Suzanne van den Borne.

Meer weten?

Judith van Dongen
Senior Beleidsadviseur
T
088 144 40 00
Martin van Berloo
Beleidsmedewerker Strategische Analyse
T
088 144 40 00
Suzanne van den Borne
Beleidsmedewerker
T
088 144 40 00