Werk vormt voor zorg- en welzijnsmedewerkers een belangrijk onderdeel van hun leven. Hoge werkdruk en andere negatieve factoren maken het steeds moeilijker om werk als waardevol en zingevend te ervaren. Voor werkgeluk is het belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen zijn en waarde toevoegen aan het werk. Capability management helpt om de juiste voorwaarden te scheppen. Het resultaat: meer welzijn, minder verzuim en minder verloop in de organisatie. 

Activiteiten 

Transvorm organiseert verschillende activiteiten rondom het thema werkgeluk en werkdruk:

 • Symposium ‘Werkgeluk’
  Het symposium gaat in op het actuele thema werkgeluk. Medewerker moeten zichzelf kunnen zijn en waarde toevoegen aan het werk. Capability management helpt om de voorwaarden hiertoe te scheppen. Het resultaat: meer welzijn, minder verzuim en minder verloop in de organisatie.
  Datum: 24 januari 2018
   
 • Project ‘Wendbaar aan het werk’ 
  Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap staan centraal in het project dat in mei 2017 startte. Interventies op het gebied van Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap worden wetenschappelijk onderzocht. De kernvraag is: wat zijn effectieve interventies om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden?
  Periode: juni - oktober 2018
   
 • Conferentie ‘Wendbaar aan het werk’
  Tijdens de conferentie worden de resultaten van het project 'Wendbaar aan het werk' gepresenteerd. Gastsprekers zijn: Juhani Illmarinen (Finse wetenschapper) en dr. Annet de Lange (Professor Human Resource Management, Lectoraat HAN.) 
  Datum: 1 november 2018
   
 • Workshop ‘Werken met het huis van werkvermogen’
  De webapplicatie ‘Het Huis van Werkvermogen’ vormt in deze workshop de kapstok voor duurzame inzetbaarheid. Deelnemers leren de webapplicatie en het Vitaliteitsgesprek gebruiken zodat zij deze zelf kunnen inzetten binnen hun organisatie. 
  Datum: 25 oktober 2018
   
 • Workshop ‘Omgaan met werkdruk’
  Energiegevers (Resources) en energievreters (Job Demands) staan centraal in deze workshop. Deelnemers leren om vanuit het Job Demands – Resources-model zelf een workshop en/of teambijeenkomst te begeleiden binnen de eigen organisatie (train de trainer).
  Datum: volgt
   
 • Lerend netwerk Capability Management
  Transvorm en Zorg aan Zet starten samen met professor Jac van der Klink een lerend netwerk. Deelnemers krijgen handvatten om beleid op het gebied van werkgeluk een praktische invulling te geven. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan bij Michiel van den Heuvel.

Meer weten?

Michiel van den Heuvel
Strategisch Adviseur/projectleider
T
088 144 40 00
M
06 115 200 94