In het Arbonetwerk wordt kennis en informatie gedeeld op het gebied van Arbo en Verzuim. Doel is om van elkaar te leren, gebruik makend van de reeds aanwezige kennis van de leden van het netwerk. Iedereen die binnen de organisatie verantwoordelijkheden heeft betreffende Arbo is welkom om aan te sluiten.

Deelnemers

Arbocoördinatoren uit Noord-Brabant, werkzaam bij organisaties die Activiteitenpakket 4 afnemen.

Tijdsinvestering

De deelnemers aan dit Arbonetwerk komen 3 maal per jaar bij elkaar. In 2018 start het netwerk samen met dat van Ergocoachcoördinatoren, gecoördineerd door Nicole van Kuijk van SWZ Zorg in opdracht van Transvorm. Daarna splitsen de deelnemers per netwerk op voor verdieping. De bijeenkomsten staan gepland voor:

  • 15 maart 2018
  • 7 juni 2018
  • 8 november 2018

Thema

Het centrale thema voor beide netwerken in 2018 is: Levensfasebestendig werken.

Hoe zorg je ervoor dat je in elke levensfase kunt werken volgens de landelijke praktijkrichtlijnen? Elke levensfase heeft zijn kenmerken en daarbij horende mogelijkheden en beperkingen qua belasting en belastbaarheid. Hoe maak je het beste gebruik van de mogelijkheden tijdens elke levensfase? Hoe houd je medewerkers en organisaties op de hoogte van de die levensfasen? Het doel is om bewustwording te creëren bij medewerkers en begrip en beleid bij organisaties. Zijn er ook consequenties voor medewerkers of organisaties die zich niet houden aan de praktijkrichtlijnen? En hoe borg je die richtlijnen?

Rondom dit thema zijn er grote raakvlakken tussen de netwerken Arbocoördinatoren en Ergocoachcoördinatoren. Bij Arbo zal de nadruk meer liggen op bijvoorbeeld ziekteverzuim en de rol van de arbo-arts. Bij Ergo zal het gesprek vaker gaan over bijvoorbeeld checklisten en meetinstrumenten in de praktijk.

Meer informatie

Neem contact op met Liesbeth Verstegen.

Meer weten?

Liesbeth Verstegen
Projectleider
T
088 144 40 00
M
06 506 042 86