Het BEN (Brabants Ergocoachcoördinatoren Netwerk) is voor personen die binnen zorg- en welzijnsorganisaties ergocoaches aansturen en ondersteunen. Transvorm speelt een faciliterende rol naast de activiteiten die de Stichting RegioPlus landelijk organiseert.

Kennis en ervaring

Het doel van dit netwerk is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inspiratie. Aan bod komen onder andere:

  • methodieken
  • innovaties
  • hoe voor toewijding vanuit het management te zorgen.

Transvorm baseert haar activiteiten in het programma Duurzame Inzetbaarheid op de vragen en behoeften die uit het netwerk naar voren komen.

Deelnemers

Ergocoachcoördinatoren uit Noord-Brabant, werkzaam bij organisaties die Activiteitenpakket 4 afnemen.

Tijdsinvestering

Het netwerk komt 3 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten duren maximaal 2,5 uur. In 2018 start het netwerk samen met dat van Arbocoördinatoren, gecoördineerd door Nicole van Kuijk van SWZ Zorg in opdracht van Transvorm. Daarna splitsen de deelnemers per netwerk op voor verdieping. De bijeenkomsten staan gepland voor:

  • 15 maart 2018
  • 7 juni 2018
  • 8 november 2018

Thema

Het centrale thema voor beide netwerken in 2018 is: Levensfasebestendig werken.

Hoe zorg je ervoor dat je in elke levensfase kunt werken volgens de landelijke praktijkrichtlijnen? Elke levensfase heeft zijn kenmerken en daarbij horende mogelijkheden en beperkingen qua belasting en belastbaarheid. Hoe maak je het beste gebruik van de mogelijkheden tijdens elke levensfase? Hoe houd je medewerkers en organisaties op de hoogte van de die levensfasen? Het doel is om bewustwording te creëren bij medewerkers en begrip en beleid bij organisaties. Zijn er ook consequenties voor medewerkers of organisaties die zich niet houden aan de praktijkrichtlijnen? En hoe borg je die richtlijnen?

Rondom dit thema zijn er grote raakvlakken tussen de netwerken Arbocoördinatoren en Ergocoachcoördinatoren. Bij Arbo zal de nadruk meer liggen op bijvoorbeeld ziekteverzuim en de rol van de arbo-arts. Bij Ergo zal het gesprek vaker gaan over bijvoorbeeld checklisten en meetinstrumenten in de praktijk. 

Bent u ergocoach of betrokkene?

Meldt u zich dan aan op de site van Gezond & Zeker als ergocoach of betrokkene (arbocoördinator, fysiotherapeut, etc). U ontvangt dan de landelijke nieuwsbrief en blijft op de hoogte van landelijke ontwikkelingen. Aan de registratie zijn geen kosten verbonden. www.blijfinzetbaar.nl

Meer informatie

Neem contact op met Liesbeth Verstegen.

Meer weten?

Liesbeth Verstegen
Projectleider
T
088 144 40 00
M
06 506 042 86