Het thema richt zich op medewerker en hun ondersteuners: ergo coaches en Arbo-coördinatoren. Hoe zorgen we ervoor dat fysieke belasting en veilig werken bij werkgevers en werknemers onder de aandacht blijft?

Activiteiten

Transvorm organiseert diverse activiteiten rondom het thema fysieke belasting:

  • Netwerk ergocoachcoördinatoren
  • Netwerk arbocoördinatoren
  • Tool ‘Leerstand Fysieke belasting’
    Deze tool is in ontwikkeling. Aan de hand van een aantal vragen (online in te vullen) krijgt de medewerker zicht op de eigen competenties, verbeterpunten en manieren waarop die verbetering kan worden bereikt. De medewerker krijgt een individueel leeradvies op maat op het gebied van fysieke belasting. Dit gebeurt in de vorm van tips, films, leermaterialen, e-learning, artikelen, webinars, infographics, etc.

 

Meer weten?

Michiel van den Heuvel
Strategisch Adviseur/projectleider
T
088 144 40 00
M
06 115 200 94