Download hier het volledige jaarplan voor 2017, met alle geplande activiteiten op een rij:

Definitie van Duurzame Inzetbaarheid

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij beschikken over een goed werkvermogen, een grote employability en een hoge vitaliteit.

  • Werkvermogen: de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken.
  • Employability: het vermogen om nu en in de toekomst verschillende functies adequaat te kunnen vervullen, zowel in het eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector.
  • Vitaliteit: energie, motivatie, veerkracht en doorzettingsvermogen. Bevorderen van gezondheid en lifestyle van de werknemer. Preventie, verminderen van uitval en/of verzuim.

Meer informatie

Neem contact op met Michiel van den Heuvel.

Meer weten?

Michiel van den Heuvel
Strategisch Adviseur/projectleider
T
088 144 40 00
M
06 115 200 94