Home » Pakketten » Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD » Netwerken Activiteitenpakket 3

Als uw organisatie heeft gekozen voor Activiteitenpakket 3 - Strategisch arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid van Transvorm, kunt u deelnemen aan de netwerken die daarbij horen.

Netwerken Opleiden

Transvorm ondersteunt en adviseert een aantal netwerken waarin opleiden en arbeidsmarktontwikkelingen centraal staan. Omdat de werkvelden van zorg, welzijn én het onderwijs steeds in beweging zijn, bepalen de ontwikkelingen de agenda. De deelnemers aan de netwerken Opleiden komen 2 tot 4 keer per jaar bijeen.

Voorbeelden van deze netwerken zijn:

  • Branchespecifieke Overleggen Opleiden VV&T (BSO) ​
    In diverse regio’s zijn er branchespecifieke overleggen. Dit betreffen afstemmingsoverleggen rondom beroepspraktijkvorming, samen met werkgevers, SBB, opleidingsinstituten en Transvorm. 
  • Kennisnetwerk Toekomst in Opleiden (regio’s Zuidoost- en West-Brabant)
    Doel van het kennisnetwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring rondom opleiden van medewerkers. Hoe kun je bijvoorbeeld medewerkers continu opleiden op een kwalitatief goede manier? Hoe leid je toekomstbestendig op? Thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald.
    Daarnaast organiseert Transvorm twee keer per jaar een Brabantbrede bijeenkomst rondom opleiden, gericht op een specifiek HRD-thema. 

Neem voor specifieke informatie over de netwerken Opleiden contact op met de strategisch adviseur in uw regio 

Leernetwerk SPP

Het leernetwerk SPP is bedoeld voor voormalige deelnemers aan de leergang SPP en anderen met interesse in het onderwerp. Het leernetwerk heeft een eigen online community, waar zij kennis, ervaringen en tools delen. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst, die wordt gecombineerd met een korte workshop of kennissessie over een relevant thema. Deelnemers delen hier tevens hun ervaringen op het gebied van SPP.

Meer weten?

Monique Kuipers
Strategisch Adviseur/projectleider
T
088 144 40 00
M
06 868 228 87