Home » Pakketten » Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD

Hoe pak je de knelpunten rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel aan? Hoe groei je naar het gewenste personeelsbestand? Hoe voorkom je verspilling van uren en middelen? Hoe verbetert de kwaliteit van het opleiden en ontwikkelen? Dit zijn praktische en resultaatgerichte vragen waarbij je Strategische Opleidingsplanning (SOP) en Strategische Personeelsplanning (SPP) kunt inzetten.

In 2018 bestaat het Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD uit een combinatie van strategische personeels- en opleidingsplanning en praktische instrumenten voor de inzet van zogenaamd 'Performance Management'. Dat bestaat uit het sturen op resultaatafspraken en gedrag op het niveau van de medewerkers in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie.

Samenvatting

Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD is dus een combinatie van kennis en instrumenten voor:

  • Strategische planning voor de inzet van personeel (SPP)
  • Strategisch opleiden van medewerkers (SOP, strategisch leren)
  • het bereiken van de doelstellingen zoals geformuleerd in SPP en SOP

Activiteiten

Behoefte aan een activiteit op maat voor uw organisatie? Neem contact op met Judith van Dongen of Monique Kuipers.

Netwerken en kennissites

Daarnaast organiseren en faciliteren we netwerken rondom de aansluiting van onderwijs op de praktijk.

De kennis daarover delen we ook op kennissites voor SPP en Strategisch Opleiden.