Home » Pakketten » Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD

De termen Strategische Personeelsplanning (SPP) en Strategische Opleidingsplanning (SOP) klinken in eerste instantie vaak abstract. Het schrikt daarom wellicht veel professionals af om er mee aan de slag te gaan. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn, zeker als je de uitkomsten van het proces praktisch kunt inzetten. 

Wat is Strategische Personeelsplanning?

“Strategische personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen.” (Bron: Eurohrm en dageraad advies: Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien.)

Lees meer over Strategische Personeelsplanning

Wat is Strategische Opleidingsplanning?

Transvorm heeft als voorlopige definitie gesteld: "Strategische opleidingsplanning omvat het cyclische proces om tot een strategisch opleidingsplan te komen. Met een strategisch opleidingsplan voorkomen organisaties verspilling van manuren en middelen en verbeteren de kwaliteit van het opleiden en ontwikkelen binnen organisaties."

Lees meer over Strategische Opleidingsplanning

Hoe pak je de knelpunten uit een SPP-analyse aan? Hoe groei je naar het gewenste personeelsbestand? Praktische en resultaatgerichte vragen waarbij je strategische opleidings- en personeelsplanning kunt inzetten. Andersom geven praktische tools mogelijkheden om bottum up input te geven voor een update van SPP en SOP binnen uw organisatie.

Activiteitenpakket 3 bestaat in 2018 dan ook uit een combinatie van Strategische Personeels- en Opleidingsplanning en praktische tools met als thema 'Performance Management'.

Wat is Performance Management?

Performance Management is het definiëren van, monitoren en sturen op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie. Het laat tevens toe om gewenst gedrag, persoonlijke groei en ontwikkeling te kunnen stimuleren en realiseren. (Bron: Berenschot)

Activiteiten

  • Leergang SPP door Gerard Evers
  • SPP in 2 dagen - in 5 stappen
  • Tweedaagse sprintsessie: Strategische blik op leren en ontwikkelen anno nu: komen tot een basis strategisch ontwikkelplan
  • Inspiratiesessie: Rendement van opleiden
  • Inspiratiesessie: Starten met SPP/SOP voor zelforganiserende teams
  • Workshop: Talent management vanuit een sterke punten benadering

Behoefte aan een activiteit op maat voor uw organisatie? Neem contact op met Judith van Dongen of Monique Kuipers.

Netwerken en kennissites

Daarnaast organiseren en faciliteren we netwerken rondom de aansluiting van onderwijs op de praktijk.

De kennis daarover delen we ook op kennissites voor SPP en Strategisch Opleiden.