Home » Pakketten » Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD

Hoe pak je de knelpunten rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel aan? Hoe groei je naar het gewenste personeelsbestand? Hoe voorkom je verspilling van uren en middelen? Hoe verbetert de kwaliteit van het opleiden en ontwikkelen? Dit zijn praktische en resultaatgerichte vragen waarbij je Strategisch HRM en HRD kunt inzetten. Strategisch HRM en HRD bestaat uit een combinatie van strategische personeels- en opleidingsplanning en praktische instrumenten voor de inzet van zogenaamd 'performance management'. Dit omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat de gestelde doelen op effectieve en efficiënte wijze worden behaald

Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD is dus een combinatie van kennis en instrumenten voor:

  • Strategische planning voor de inzet van personeel (SPP)
  • Strategisch opleiden van medewerkers (SOP, strategisch leren)
  • het bereiken van de doelstellingen zoals geformuleerd in SPP en SOP

Op deze gebieden wil Transvorm kennis delen. Dit doen we onder meer middels de kennissite Strategisch HRM en HRD. Daarnaast bieden we een gevarieerd activiteitenprogramma en faciliteren we leernetwerken.

Heeft u vragen of behoefte aan een activiteit op maat voor uw organisatie? Neem contact op met Judith van Dongen of Monique Kuipers.