De mobiliteitsnetwerken van Transvorm maken werk van mobiliteit door:

  • kennis te delen rondom alle facetten van mobiliteit
  • samen te werken aan en elkaar te versterken in het oplossen van mobiliteitsvraagstukken
  • kandidaten en vacatures uit  te wisselen

Binnen de sector

Organisaties in Brabant werken al langer samen om, intrasectoraal, medewerkers te behouden voor de sector. Door zich op reguliere vacatures te oriënteren, door het inzetten van mobiliteitsplaatsen, en door te detacheren en te plaatsen, worden processen versneld. Zo behalen deze organisaties samen resultaat. Transvorm ondersteunt en faciliteert actief deze mobiliteitsnetwerken van deelnemende aangesloten organisaties.

Buiten de sector

Gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt ook de verbinding gelegd met andere  sectoren om de mobiliteit intersectoraal te bevorderen.  

Deelnemers

P&O-functionarissen met als aandachtsgebied mobiliteit, re-integratie/Wet Poortwachter, werkzaam bij organisaties die Activiteitenpakket 2 afnemen.

Tijdsinvestering

De deelnemers aan de netwerken Mobiliteit komen 3 à 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten duren maximaal 2,5 uur.

Meer informatie

WebWerkt! / Midden-Brabant / Diann de Jong en Marlous van Os

TransActie / Noordoost-Brabant / Anneke van Dixhoorn en Diann de Jong

2MOVE2 / West-Brabant / Anneke van Dixhoorn

Netwerk Mobiliteit / Zuidoost-Brabant /  Marlous van Os

Meer weten?

Anneke van Dixhoorn
Supportteam Zorg & Welzijn
T
088 144 40 00
M
06 213 932 84
Diann de Jong
Supportteam Zorg & Welzijn
T
088 144 40 00
M
06 151 880 84
Marlous van Os
Supportteam Zorg & Welzijn
T
088 144 40 00
M
06 868 484 10