Als uw organisatie heeft gekozen voor Activiteitenpakket 2 - Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning van Transvorm, kunt u deelnemen aan de netwerken Mobiliteit en Instroom en de community voor TLP Consultants.

Netwerken Mobiliteit

Transvorm organiseert en faciliteert vier regionale netwerken Mobiliteit voor P&O-functionarissen met als aandachtsgebied mobiliteit, re-integratie/Wet Poortwachter. 

Netwerk Instroom

Transvorm initieert netwerkbijeenkomsten voor P&O-functionarissen en medewerkers Werving & Selectie waarbij de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal staat. 

Community TLP Consultants

Community voor professionals die e-assessments en coachmodules inzetten in het Transvorm Loopbaan Portal (TLP). Voor het delen van expertise, vragen en casussen met vakgenoten. Maak gebruik van elkaars kennis en netwerk. Ook medewerkers van Eelloo, de ontwikkelaar van het TLP, beantwoorden vragen en geven tips. Om deel te nemen aan de community heeft u een login nodig. Wilt u toegang? Geef dan uw naam en mailadres door aan Liesbeth Verstegen, beheerder.