Hoewel het merendeel van de 1,3 miljoen zorg- en welzijnsmedewerkers zich met hart en ziel inzet voor cliënten, houdt niet iedereen zich aan de regels. Diefstal en grensoverschrijdend gedrag door zorgmedewerkers komt meer voor dan men denkt en de impact op de omgeving is groot.

Hoe weren we deze medewerkers, zodat zij niet elders opnieuw in de fout kunnen gaan? Hoe geeft u bij de aanstelling van nieuw personeel vorm aan de vergewisplicht, zoals die is opgenomen in de nieuwe Kwaliteitswet? Hoe ontwikkelen we een preventiebeleid waardoor cliënten, medewerkers en collega’s kunnen vertrouwen op betrouwbaar personeel? Juist in tijden van personeelstekort zullen we als sector gezamenlijk onze verantwoordelijkheid moeten pakken. 

Ondersteuning bij implementatie

De regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, ontwikkelden het zogenaamde Waarschuwingsregister. In dit register kunnen medewerkers worden geregistreerd die over de schreef gingen en als gevolg daarvan zijn ontslagen bij een werkgever. 

Het register is voor de langdurige zorg inmiddels goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.  Het is opgezet naar analogie van eenzelfde register voor de detailhandel. Dat voorkomt met succes jaarlijks vele honderden malen dat een organisatie iemand aanneemt die bij een collega ernstig in de fout ging.

Brabantse startbijeenkomst: grote deelname

Op 27 september j.l. werd in Tilburg de Brabantse startbijeenkomst gehouden. Meer dan 50 organisaties werden welkom geheten door Lucas Middelhoff, oud-bestuurder in de Gehandicaptenzorg. Middelhoff is ambassadeur van het waarschuwingsregister en zal in 2017/2018 de invoering in Noord-Brabant te ondersteunen. Na zijn inleiding over nut en noodzaak van het register (pdf) volgden twee presentatie:

De deelnemers wisselden daarna groepsgewijs ervaringen uit. De terugkoppeling daarvan liet een brede steun voor het register zien. Brabantzorg en de Zorggroep Elde lieten weten dat ze het bestuurlijke principebesluit namen om het register te gaan gebruiken. 15 organisaties willen het proces starten op zo kort mogelijke termijn.

Ook aansluiten?

Ook uw organisatie kan zich aansluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het register opengesteld voor de organisaties in de V&V sector, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en GGZ.

Meer weten? Neem contact op met Lucas Middelhoff via email of mobiel (06-43366555).