Transvorm initieert netwerkbijeenkomsten waarbij de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal staat. Dit in de breedste zin: van aannamebeleid tot de invulling van een specifieke vacature, van wervingscampagne tot selectietool. De deelnemers delen kennis en ervaring ten aanzien van bronnen, mediakanalen, wijze van communiceren, leveranciers enz. Maar ook bespreken ze nieuwe wet- en regelgeving en sparren over de consequenties ervan, helpen elkaar aan voorbeelden van beleids- of andere documenten, maken afspraken en zetten in op gezamenlijke activiteiten. Samen wordt gekeken naar welke projecten met elkaar verbonden kunnen worden en welke best practices als voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Deelnemers

P&O-functionarissen en medewerkers Werving & Selectie, werkzaam bij organisaties die Activiteitenpakket 2 afnemen.

Tijdsinvestering

De deelnemers aan het netwerk Instroom komen 3 maal per jaar bijeen. De bijeenkomsten duren maximaal 2 uur.

Meer informatie

Neem contact op met het Supportteam Zorg & Welzijn.

Meer weten?

Anneke van Dixhoorn
Supportteam Zorg & Welzijn
T
088 144 40 00
M
06 213 932 84
Diann de Jong
Supportteam Zorg & Welzijn
T
088 144 40 00
M
06 151 880 84
Marlous van Os
Supportteam Zorg & Welzijn
T
088 144 40 00
M
06 868 484 10