Om nu en in de toekomst aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen, investeren we graag in het imago van de sector. Transvorm ontwikkelt en coördineert campagnes, uitgaves en andere activiteiten om een realistisch en positief beeld van werken en leren in Zorg en Welzijn uit te dragen.

Ik Zorg

De sector zorg en welzijn start in het najaar 2018 in samenwerking met het ministerie van VWS de landelijke publiekscampagne IK ZORG. Mensen die in zorg en welzijn werken staan mensen centraal. De campagne moet het imago verbeteren en wijzen op de diversiteit aan mogelijkheden om te werken in de sector. IK ZORG is een onderdeel van het brede arbeidsmarktprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. Transvorm werkte mee aan de invulling.

Jongerencampagne

De sector Zorg en Welzijn in Noord-Brabant krijgt een tekort aan zorg- en welzijnsmedewerkers, vanaf niveau 4 in werkvelden zoals ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Met de campagne 'Een stap in de toekomst' laat Transvorm middelbare scholieren kennismaken met de diversiteit, veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van (nieuwe) beroepen in Zorg en Welzijn.

Week van Zorg en Welzijn 

Tijdens de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn kunnen duizenden belangstellenden een kijkje achter de schermen van de sector nemen. In deze week wordt het werken en leren in de sector met allerlei activiteiten onder de aandacht gebracht. Doel is op zelfbewuste en strijdvaardige wijze te laten zien dat de sector, ondanks de vele bezuinigingen, werkt aan de toekomst.

Special Week van Zorg en Welzijn

Voorafgaand aan en tijdens de Week van Zorg en Welzijn wordt een intensieve publiciteitscampagne gevoerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bezorging van de Special Week van Zorg en Welzijn bij zo’n 900.000 huishoudens in Noord-Brabant.

Lespakket

Om jongeren te betrekken bij Zorg & Welzijn en voor te bereiden op een goede beroepskeuze ontwikkelde Transvorm, samen met 13 andere regionale werkgeversorganisaties, lespakketten met als titel 'Aan JOU hebben we wat!'.