Opleiden - activiteitenpakket 3

Transvorm ondersteunt en adviseert een aantal netwerken waarin opleiden en arbeidsmarktontwikkelingen centraal staan. Omdat de werkvelden van zorg, welzijn én het onderwijs steeds in beweging zijn, bepalen de ontwikkelingen de agenda.

Voorbeelden van deze netwerken zijn:

 • Branchespecifieke Overleggen Opleiden VV&T 
  In diverse regio’s zijn er branchespecifieke overleggen. Dit betreffen afstemmingsoverleggen rondom beroepspraktijkvorming, samen met werkgevers, SBB, opleidingsinstituten en Transvorm. 
 • Kennisnetwerk Toekomst in Opleiden (regio’s Zuidoost- en West-Brabant)
  Doel van het kennisnetwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring rondom opleiden van medewerkers. Hoe kun je bijvoorbeeld medewerkers continu opleiden op een kwalitatief goede manier? Hoe leid je toekomstbestendig op? Thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald. 
  Daarnaast organiseert Transvorm twee keer per jaar een Brabantbrede bijeenkomst rondom opleiden, gericht op een specifiek HRD-thema. 

  Deelnemers

  Opleidingscoördinatoren, opleidingsadviseurs, branchecoördinatoren onderwijs en opleidingsfunctionarissen, werkzaam bij organisaties die activiteitenpakket 3 afnemen.

  Tijdsinvestering

  De deelnemers aan de netwerken Opleiden komen 2 tot 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten duren maximaal 3 uur. U vindt de bijeenkomsten in de activiteitenkalender.

  Meer weten?

  Neem contact op met de strategisch adviseur in uw regio