Mobiliteit - activiteitenpakket 2

In de mobiliteitsnetwerken:

  • wordt kennis gedeeld rondom arbeidsmobiliteit.
  • wordt samengewerkt aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken.
  • worden kandidaten en vacatures uitgewisseld. 

Deelnemers

P&O-functionarissen met als aandachtsgebied mobiliteit en/of instroom, werkzaam bij organisaties die activiteitenpakket 2 afnemen.

Tijdsinvestering

De deelnemers aan de netwerken Mobiliteit komen 3 à 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten duren maximaal 2,5 uur. U vindt de bijeenkomsten in de activiteitenkalender.

Meer weten?

Neem contact op met de contactpersoon uit uw regio:

Midden-Brabant: Suzanne van den Borne
Noordoost-Brabant: Nienke Raaijmakers 
West-Brabant: Sanne Schoolmeesters
Zuidoost-Brabant: Michiel van den Heuvel en Monique Kuipers