Kenniskring HR Zorg - basisaansluiting

Professionals in HRM beschikken over een eigen netwerk: de Kenniskring HR Zorg. Transvorm ondersteunt dit netwerkinitiatief voor de regio Zuid-Nederland. De Kenniskring HR Zorg zet zich in voor inspirerende, leerzame en creatieve ontmoetingen. Iedere HR-professional die in de sector zorg en welzijn in Zuid-Nederland (Brabant/Zeeland) werkt, kan aansluiten.

Kennis en ervaring uitwisselen

De kenniskring biedt een platform om:

  • elkaar te ontmoeten.
  • kennis te delen op HR gebied en de aangrenzende kennisdomeinen (bedrijfskunde, veranderkunde, organisatiekunde, opleiden en leren enz.).
  • te werken aan cases, best practices en ervaringen van collega's.

De Kenniskring wil de leden in staat stellen eigen antwoorden te vinden voor de HR-vraagstukken waarmee zij in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.

Deelnemers aan de Kenniskring HR Zorg

Professionals die zich bij zorg- en welzijnsorganisaties professioneel en beleidsmatig bezig houden met HRM. Het netwerk telde eind 2018 ongeveer 45 deelnemers.

Bijeenkomsten

In 2019 worden 3 themabijeenkomsten georganiseerd rondom het jaarthema ‘Kenmerken van succesvol HR’ op. U vindt ze in de activiteitenkalender.

Lidmaatschap

  • Aangesloten zijn bij Transvorm is geen voorwaarde om lid te worden van de Kenniskring HR Zorg.
  • Voor deelname aan het netwerk vraagt de Kenniskring HR Zorg een ledenbijdrage van 215,00 euro per jaar (incl. btw).
  • Deelname aan de Kenniskring HR Zorg wordt aangegaan op jaarbasis op persoonlijke titel. Tussentijds opzeggen met restitutie van geld is niet mogelijk.
  • Opzegging geschiedt schriftelijk, uiterlijk 30 november voor het volgende jaar. 

Meer weten?

Download de Kenniskring HR Zorg flyer 2019 (pdf) of neem contact op met Monique van de Laar.