Instroom - activiteitenpakket 2

Bij dit netwerk staat de instroom van nieuwe medewerkers en leerlingen centraal. Van aannamebeleid tot de invulling van een specifieke vacature, van wervingscampagne tot selectietool.

Deelnemers delen kennis en ervaring over bronnen, mediakanalen, wijze van communiceren, leveranciers enz. Ze bespreken nieuwe wet- en regelgeving en sparren over de consequenties ervan, helpen elkaar aan voorbeelden van (beleids-)documenten, maken afspraken en organiseren gezamenlijke activiteiten. 

Deelnemers

P&O-functionarissen en medewerkers Werving & Selectie, werkzaam bij organisaties die activiteitenpakket 2 afnemen.

Tijdsinvestering

De deelnemers aan het netwerk Instroom komen 3 maal per jaar bijeen. De bijeenkomsten duren maximaal 2 uur. U vindt de bijeenkomsten in de activiteitenkalender.

Meer weten?

Neem contact op met het Diann de Jong of Marlous van Os