Resultaten

Gezien de turbulentie in de Zorg en Welzijn en de schommelingen op de arbeidsmarkt, is het van belang om grip te krijgen op personeelsontwikkelingen en deze te kunnen bijsturen aan de hand van recente ontwikkelingen. Strategisch HRM en strategisch HRD en performance management geven inzicht in deze ontwikkelingen op lange en korte termijn en bieden oplossingen voor bepaalde knelpunten in de organisatie, waardoor de organisatie beter gaat functioneren. 

Strategisch HRM en HRD en performance management. 

Strategisch HRM en HRD en performance management zorgen ervoor dat werkprocessen in organisaties verbeteren. De output van organisaties verhoogt wanneer de juiste mensen op de juiste plek zetten die tegelijkertijd, middels leertrajecten en professionele ontwikkeling, hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Het succes van een organisatie is zowel afhankelijk van de juiste hoeveelheid aan personeel, als van de kennis, kunde, professionele ontwikkeling en houdingen van huidige en toekomstige medewerkers. Hoe meer kennis en vaardigheden een organisatie in huis heeft, en hoe beter deze kennis en kunde wordt ingezet, hoe beter de output van de organisatie, ofwel de zorgverlening wordt. 

Verder delen de organisatie en werknemers, als gevolg van strategisch HRM en HRD en performance management, dezelfde ambities. Werknemers zullen daarom een actieve houding aannemen ten opzichte van hun eigen positie binnen de organisatie, en ook ten opzichte van de strategische doelen van de organisatie. Zij zullen eerder gaan nadenken over het pad dat zij willen bewandelen binnen de organisatie. En wanneer een organisatie investeert in professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, is de kans groot dat zij ook zullen investeren in het succes van de organisatie of in de kwaliteit van zorgverlening in dit geval. Bovendien leidt de inzet van medewerkers op het juiste niveau tot een hoge medewerkerstevredenheid en tot duurzame inzetbaarheid van personeel.

Wat levert het op?

Marieke Schauwen, opleidingsadviseur S&L Zorg, over het kennisnetwerk Opleiden Brabantbreed waarin deelnemers vorm gaven aan een business case met betrekking tot leren en ontwikkelen: "De bijeenkomst bracht mij bewustwording, praktische handvatten en de alertheid om met dit thema aan de slag te gaan."

Gerard Evers, over SPP: "In mijn beleving en praktijk gaat het bij SPP ook om het achterliggende proces: bewustwording, kennismaken, gradueel en geleidelijk uitbouwen en rekening houden met de interne dynamiek en mogelijkheden binnen de organisatie."

Sandra Horevoorts, adviseur HRM Koninklijke Visio, over SPP in 2 dagen en 5 stappen: "De training heeft me energie gegeven om strategische personeelsplanning weer onder de aandacht te brengen. Ik ervaar het als een behapbare en overzichtelijke aanpak met gevarieerde, actieve en slagvaardige werkvormen met handvatten voor mij als HRM-adviseur in de uitdagende rol als procesbegeleider."

Jeannot van Mierlo, over strategisch HRD: "Het gevoel hebben dat we pro-actief kunnen anticiperen op veranderingen én op de andere wensen en eisen die aan ons worden gesteld. Wat mij betreft komt daar de toegevoegde waarde van Strategisch Human Resource Development (SHRD) om de hoek kijken."

Frank Bakker, financieel adviseur BrabantZorg, over de workshop Talent management: "Met name de inkijk in wat organisaties in de toekomst denken nodig te hebben aan 'capabilities' in relatie tot wat ze nu in huis hebben, geeft aanleiding tot een andere kijk op Human Resources. Het ontdekken en identificeren van talenten en vervolgens een betere 'fit' creëren tussen medewerkers en functies blijkt hierin cruciaal."

Desirée Smits, personeelsadviseur Sovak over de masterclass Performance management: “Veel inzichten, veel voorbeelden en aanknopingspunten voor onze eigen visie en aanpak.” 

Kortom

Strategisch HRM en HRD en performance management resulteren in: 

  • Gekwalificeerde, competente en gemotiveerde medewerkers
  • Vitale, wendbare en duurzaam inzetbare (oudere) medewerkers
  • Een secundaire arbeidsvoorwaarde voor medewerkers, waardoor zij betrokken blijven bij de organisatie  
  • De mogelijkheid snel in te kunnen spelen op veranderingen nu en in de toekomst
  • Betere kwaliteit van zorgverlening (verhoogde output) 
  • Hoge medewerkerstevredenheid
  • Betere klanttevredenheid