Documentatie

Hoe continue feedback het beoordelingsgesprek overbodig maakt

03 juli 2019

Traditionele beoordelingscycli gaan te veel uit van wantrouwen, vindt HRM-specialist Jan Tjerk Boonstra. ‘Je moet met elkaar gaan praten zodra dat nodig is. Dat is geen cyclus, dat doe je ook pr… lees meer

De rol van de ondernemingsraad bij zelfsturing

26 juni 2019

Een groeiend aantal organisaties ontwikkelt zich naar een netwerk van zelfsturende of zelforganiserende teams. Toch blijft er ook een formele structuur nodig. Het artikel 'De rol van de ondernemingsra… lees meer

Verminder toekomstangst voor technologische innovaties

13 juni 2019

Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig én taakgericht met je … lees meer

Rapport: Arbeidsmarkt in Beeld - Onderwijs

27 mei 2019

Het aantal instromers aan de hbo-opleidingen in de gezondheidszorg groeit. De inspanningen van Brabantse werkgevers en onderwijsinstellingen lonen. In deze publicatie zetten we kort een aantal feiten … lees meer

Belang van leren inzichtelijk met Business Aligment Doe-model

22 mei 2019

Organisaties die investeren in leren hebben een voorsprong op organisaties waar leren wordt gezien als een kostenpost. HR heeft de uitdaging om HRD en het nieuwe leren vorm te geven en (financieel) te… lees meer

Hoe systematisch (niet) wordt gewerkt aan prestatieverbetering

20 mei 2019

Er is zoveel kennis over beter organiseren, maar vaak leidt die kennis niet tot betere prestaties.  In het artikel 'Hoe systematisch (niet) wordt gewerkt aan prestatieverbetering' staan 3 b… lees meer

Praktijkvoorbeeld: een leertraject ontwerpen

06 mei 2019

Een opleidingstraject kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Wanneer het leerdoel bekend is, moeten er keuzes gemaakt worden over hoe dat leerdoel te bereiken.  De auteurs van&… lees meer

Whitepaper beoordelingsgesprekken

25 april 2019

Beoordelingsgesprekken nemen een centrale plaats in binnen het personeelsbeleid van organisaties. Op zich is dat niet verwonderlijk. Vanuit het perspectief van de organisatie is het belangrijk dat wer… lees meer

Meer werkplezier met continue dialogen

24 april 2019

Organisaties met medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven en die weten hoe zij kunnen bijdragen aan een gemeenschappelijke ambitie, zijn de winnaars van morgen. Hoe kunnen continue dialog… lees meer

7 tips voor betere teamprestaties

17 april 2019

Steeds meer organisaties stappen over van een hiërarchische organisatiestructuur naar product- en klantgerichte (zelfsturende) teams waarin dynamiek, flexibiliteit en communicatie belangrijker zi… lees meer

Strategische personeelsplanning: de stappen en de opbrengst

03 april 2019

In een snel veranderende wereld lijkt het soms bijna onmogelijk om vooruit te kijken naar wat de organisatie op de korte en langere termijn nodig heeft. Dat maakt strategische personeelsplanning (SPP)… lees meer

In 7 stappen een Strategische Personeelsplanning in uw HR-beleid

27 maart 2019

Strategische personeelsplanning (SPP) is een hip onderwerp in HR-land, maar wat is het eigenlijk? En hoe zet je SPP goed en gestructureerd in? Marco de Zeeuw en Bob Zeegers, partners bij HR Navig… lees meer

Waarom talentmanagement agile-werken kan belemmeren

11 maart 2019

Het werken vanuit je talenten is echt wat anders dan het werken met talent. Wilco van Gelderen schreef er een column over.  lees meer

Vijf HR trends en uitdagingen voor 2019

11 maart 2019

Op basis van internationaal onderzoek heeft Korn Ferry een lijst naar buiten gebracht met daarin de belangrijkste trends voor HR-functionarissen het komende jaar. De onderzoekers stellen dat deze tren… lees meer

Succesvol talentbeleid is geen copy-paste

14 februari 2019

Veel topmanagers worstelen ze met een effectieve invulling van hun talentbeleid. Wetenschappers Marian Thunnissen en Peter Bos zien dat veel organisaties inmiddels een programma voor talentontwik… lees meer

Hoe onrustig is het loopbaangedrag van werknemers?

14 februari 2019

Internationale literatuur suggereert dat zich een spectaculaire ommekeer voordoet in loopbaangedrag van werknemers op de arbeidsmarkt. Zij zouden zich niet meer met aan hun organisatie gebonden voelen… lees meer

De VIA Krachtenvragenlijst (IVPP, 2011)

29 januari 2019

Om grip te krijgen op persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk jezelf af te vragen wat de moeite waard is om te ontwikkelen, en hoe je die punten vervolgen kán ontwikkelen. De VIA Krachtenvr… lees meer

De historielijn (Kessels & Smit)

29 januari 2019

De historielijn wordt gebruikt om (historische) ervaringen van een groep te reconstrueren, te delen en te visualiseren. Je gaat gezamenlijk gebeurtenissen, projecten, vraagstukken of samenwerking binn… lees meer

Feed forward interview (Kluger & Nir, 2010)

29 januari 2019

Het feed forward interview (FFI) heeft als doel het afstemmen van de behoeften van medewerkers en de organisatie. FFI benadrukt positieve emoties, zorgt voor binding binnen teams, helpt vertrouwen te … lees meer

Aan de slag met Strategisch HRD

29 januari 2019

Hoe kunnen organisaties zelf concreet aan de slag met strategisch HRD? Volgens Jeannot van Mierlo, is een blauwdruk van een methode of aanpak niet gewenst in het begeleiden van een ontwikkelproces. Ee… lees meer

pagina van 6
volgende