Documentatie

Waarom talentmanagement agile-werken kan belemmeren

11 maart 2019

Het werken vanuit je talenten is echt wat anders dan het werken met talent. Wilco van Gelderen schreef er een column over.  lees meer

Vijf HR trends en uitdagingen voor 2019

11 maart 2019

Op basis van internationaal onderzoek heeft Korn Ferry een lijst naar buiten gebracht met daarin de belangrijkste trends voor HR-functionarissen het komende jaar. De onderzoekers stellen dat deze tren… lees meer

Succesvol talentbeleid is geen copy-paste

14 februari 2019

Veel topmanagers worstelen ze met een effectieve invulling van hun talentbeleid. Wetenschappers Marian Thunnissen en Peter Bos zien dat veel organisaties inmiddels een programma voor talentontwik… lees meer

Hoe onrustig is het loopbaangedrag van werknemers?

14 februari 2019

Internationale literatuur suggereert dat zich een spectaculaire ommekeer voordoet in loopbaangedrag van werknemers op de arbeidsmarkt. Zij zouden zich niet meer met aan hun organisatie gebonden voelen… lees meer

De VIA Krachtenvragenlijst (IVPP, 2011)

29 januari 2019

Om grip te krijgen op persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk jezelf af te vragen wat de moeite waard is om te ontwikkelen, en hoe je die punten vervolgen kán ontwikkelen. De VIA Krachtenvr… lees meer

De historielijn (Kessels & Smit)

29 januari 2019

De historielijn wordt gebruikt om (historische) ervaringen van een groep te reconstrueren, te delen en te visualiseren. Je gaat gezamenlijk gebeurtenissen, projecten, vraagstukken of samenwerking binn… lees meer

Feed forward interview (Kluger & Nir, 2010)

29 januari 2019

Het feed forward interview (FFI) heeft als doel het afstemmen van de behoeften van medewerkers en de organisatie. FFI benadrukt positieve emoties, zorgt voor binding binnen teams, helpt vertrouwen te … lees meer

Aan de slag met Strategisch HRD

29 januari 2019

Hoe kunnen organisaties zelf concreet aan de slag met strategisch HRD? Volgens Jeannot van Mierlo, is een blauwdruk van een methode of aanpak niet gewenst in het begeleiden van een ontwikkelproces. Ee… lees meer

Hoe SPP praktisch kan bijdragen aan (S)HRD

29 januari 2019

Jeannot van Mierlo vindt dat Strategische Personeelsplanning (SPP) en Strategisch Opleidingsplan (SOP) hand in hand gaan. Uitkomsten van een SPP-proces hebben vaak ook verschillende ontwikkelopgaves i… lees meer

De Instroom-Doorstroom-Uitstroom (IDU) -Matrix (Evers & Verhoeven, 1999)

29 januari 2019

De Instroom-Doorstroom-Uitstroom-Matrix (IDU-Matrix) wordt vaak gebruikt om op een kwantitatieve manier personeelsstromen van de organisatie in kaart te brengen. Het gaat hierbij om een instrument dat… lees meer

HR3P-matrix (Evers, van Laanen & Sipkens, 1993)

29 januari 2019

Zowel Gerard Evers als Hanneke Moonen maken gebruik van de HR3P methode. HR3P staat voor 'Human Resources Performance Potentieel Portfolio' en geeft inzicht in de prestaties en het groeipotentieel van… lees meer

De rol van HR in een optimale agile transformatie – Deel 2

09 januari 2019

Agile werkt, maar zet HR tegelijkertijd voor het blok – welke randvoorwaarden zijn er nodig om de agile transformatie van de organisatie te ondersteunen en te versnellen?" Volgens PW. zijn er vi… lees meer

De rol van HR bij talentmanagement

09 januari 2019

Bij talentmobilisatie is een stimulerende en ondersteunende werkomgeving van groot belang. Welke rol is hierbij weggelegd voor HR? Talent ontdekken, ontwikkelen en benutten gebeurt weliswaar op de wer… lees meer

Van data naar daadkracht

04 december 2018

"Ongemerkt bewaren we met z’n allen ongelooflijk veel data. Data die van onschatbare waarde is. Zo ook HR-data. Het geeft inzicht, ondersteunt bij het signaleren van bijzonderheden en vormt de f… lees meer

De rol van HR in een optimale agile organisatie - deel 1

28 november 2018

Agile werkt, maar zet HR tegelijkertijd voor het blok: welke randvoorwaarden zijn er nodig om de agile transformatie van de organisatie te ondersteunen en te versnellen?" PW. schrijft over vijf randvo… lees meer

Hoe strategische personeelsplanning kan helpen in een krappe arbeidsmarkt: twaalf adviezen

22 oktober 2018

"In een krappe arbeidsmarkt lijkt het logisch je vooral te richten op het snel vervullen van openstaande vacatuers. Toch kun je juist dan veel hebben aan strategische personeelsplanning (SPP). Deze wh… lees meer

Brancheboekjes FWG

02 oktober 2018

In aanvulling op het trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’ heeft FWG voor iedere branche een apart boekje samengesteld uit de onderzoeksresultaten. In deze boekjes vertalen zij de… lees meer

3 uitdagingen bij strategische personeelsplanning

20 september 2018

Auteur: Gerard Evers, Directeur Euro-HRM en docent HR Academy. "In veel lijstjes met prioriteiten voor de komende jaren staat Strategische Personeelsplanning (SPP) op het ereschavot. Zelf v… lees meer

In de rol van procesbegeleider is de vaardigheid van de Deep Democracy methode een must!

04 september 2018

Deep Democracy is een must voor iedere procesbegeleider. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen; met Deep Democracy worden wijzere, duurzame besluiten met meer draagkra… lees meer

Zeven eigenschappen van strategisch talentmanagement

13 augustus 2018

Veel organisaties doen zich strategisch tekort met een algemeen, op iedere medewerker gericht talentmanagement. Hoe til je ‘gewoon’ talentmanagement naar een hoger plan? De zeven eigenscha… lees meer

pagina van 5
volgende