Model Jeannot van Mierlo

Volgens Jeannot zijn er een aantal ingrediënten om te komen tot een succesvol Strategisch Ontwikkelplan.

1. Toekomstgerichte blik op ontwikkelen 

Niet het verleden maar de toekomst is belangrijk. Hoe wil je als organisatie groeien? Waar willen we heen? Wat willen we anders? En waarin willen we effectiever zijn? En uiteindelijk ook: waarin willen wij ons verbeteren? Dit alles vanuit het potentieel van de organisatie en haar medewerkers. 

2. Toekomstgerichte mindset ontwikkelen 

Je moet van de oude mindset van leren (opleiden en leren) naar de nieuwe mindset; namelijk dat ontwikkelen een groeiproces is ten behoeve van de toekomstbestendigheid van de organisatie en haar medewerkers. 

Jeannot van Mierlo, 2018 

3. Bepalen van de ingrediënten van het Strategisch Ontwikkelplan 

  • Hebben we de actuele ontwikkelingen, ambitie & strategie in beeld en weten we als organisatie waar we naar toe gaan? 
  • Welke cruciale kwaliteiten hebben we als organisatie nodig om aan het toekomstbeeld te voldoen? 
  • In het hier en nu: wat is ons probleem kijkend naar de eisen van de toekomst? 
  • Wat is onze gewenste leer-/ontwikkelcultuur? 
  • Na de toekomstanalyse is de vraag in hoeverre (kansen en knelpunten) het potentieel in de organisatie aanwezig is. 

4. Gebruik wat er al is! 

Welke initiatieven zijn er in de organisatie waarin je als SHRD-verantwoordelijke waarde kunt toevoegen? Doet de organisatie aan SPP, kijk waar je kunt aansluiten? Heeft de organisatie een leiderschapsprogramma? Bezig met zelfsturing/ zelforganisatie? 

5. Maak verbinding 

Het eigenaarschap van ontwikkelen ligt bij de organisatie (wat) en de mensen (wat & hoe). Ga in gesprek, maak verbinding en inventariseer de behoeftes en wensen om vervolgens te kunnen aansluiten en een bijdrage te leveren in het faciliteren van groei en ontwikkeling. 

6. Hoe willen wij ontwikkelen in de organisatie? 

Wat is onze visie op leren en ontwikkelen? En wat vinden wij een gewenste vruchtbare ontwikkelcultuur? Hebben we dit inzichtelijk en handelen we er ook naar? Hoe maken we ontwikkelen een onderdeel van ons functioneren? 

7. Succesvolle aspecten om ontwikkelen meer in beweging te krijgen 

  • Creëren van zelfbewustzijn; 
  • Inbedden van collectieve en persoonlijke reflectie; 
  • Creëren van eigenaarschap/ verantwoordelijkheid bij medewerkers, teams en leidinggevenden; 
  • Leiderschap als succesfactor om “ontwikkelen met eigenaarschap” te bevorderen.