Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege het grote beroep op de regeling Werktijdverkorting, en omdat deze niet was toegespitst op de specifieke gevolgen van de corona-uitbraak, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze regeling per 17 maart stopgezet en vervangen door een nieuwe regeling: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Aanvraag

Werktijdverkorting aanvragen is sindsdien niet meer mogelijk. Voor werkgevers die al toestemming hebben gekregen voor werktijdverkorting blijft de verleende vergunning van kracht. Verlenging na afloop van de toestemmingsperiode is echter niet mogelijk. Dan moet er gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling. Werkgevers die Werktijdverkorting hadden aangevraagd, maar nog geen antwoord hebben gehad, krijgen alsnog bericht. Deze aanvragen worden automatisch beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling.

NOW-regeling klaar

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV op 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Meer informatie vindt u hier:

Veelgestelde vraag: Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?

Op de pagina ‘Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ van de rijksoverheid staat:

“Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV of TOZO-loketten.”

Meer informatie is te vinden op de sites van Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.