Digitale crisisscholing voor inzet en gezondheid van extra personeel

Vanwege de coronacrisis bieden diverse partijen extra hulp door het gratis beschikbaar stellen van e-learnings en andere digitale hulpmiddelen. Sommigen rechtstreeks beschikbaar, anderen zijn beschikbaar via een gratis inlog (zonder persoonsgegevens) of via de mail. Het overzicht bestaat uit materiaal voor:

 • Algemeen
 • Ziekenhuizen
 • VV&T
 • Thuiszorg
 • Mentale gezondheid

Algemeen

 

 • KICK-portaal: 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen. Bron: Vilans.

 • Micro e-learning module over handhygiëne: opfrissen van kennis over handen wassen, het gebruik van handalcohol en de 5 momenten van handhygiëne. Bron: Bohn Stafleu van Loghum. Let op: Bohn Stafleu van Loghum heeft ook alle corona gerelateerde content op de sites Nursing, Zorgvisie, Zorg+Welzijn en Kinderopvangtotaal vrij beschikbaar gesteld.

 • Infolearn, openbaar kennisplatform voor online COVID-19-training. Dit openbare kennisplatform biedt direct, zonder enige vorm van registratie, toegang tot ruim honderd e-learningmodulen van ExpertCollege, en wordt op korte termijn aangevuld met ontwikkelde blended leertrajecten van onder andere Meander Medisch Centrum. Bron: Infolearn

 • Profportaal Zorg: 55 essentiële e-learning modules en ondersteunende informatie over de meest voorkomende vragen en issues rondom COVID-19. Bron: Noordhoff Professional.

 

 • InThere en de Reinier de Graafgroep hebben besloten om de serious game ‘REINier’ gratis ter beschikking te stellen voor trainingsdoeleinden aan alle zorginstellingen in Nederland. Deze serious game is ontwikkeld om handhygiëne, persoonlijke hygiëne en isolatiemaatregelen binnen de zorg te trainen. Via een reeks korte en uitdagende missies kun je je kennis rond infectiepreventie vergroten.

Ziekenhuizen

 • Crisisscholing Ziekenhuizen: voorbeeldinstructies voor crisisscholing om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken binnen ziekenhuizen. Bron: Projectgroep 'Extra handen aan bed', met dank aan JWC en CWZ.

 • Richtlijnen voor zorgmedewerkers binnen ziekenhuis. Advies over de wijze waarop het ziekenhuis het beste kan omgaan met de inzet van zorgprofessionals die 1. recent in één van de risicogebieden met circulatie van het nieuwe coronavirus zijn geweest of 2. in het ziekenhuis mogelijk in (onbeschermd) contact zijn geweest met een patiënt die besmet bleek met het nieuwe coronavirus. Bron: NVZ en RIVM

 • In samenspraak met het NVIC bestuur heeft een aantal collega’s uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het OLVG, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haaglanden MC een op ARDS- en corona problematiek geënte opfriscursus gemaakt. Deze cursus bestaat uit drie delen en duurt ca. 1,5 uur. De cursus is bedoeld voor alle artsen die mee gaan werken op de intensive care afdeling en hun kennis willen opfrissen. Bron: Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

 

 

 • De Nederlandse Internisten Vereniging heeft een e-learning interne geneeskunde rondom covid-19 voor niet-internisten. In deze korte cursus kunnen basisartsen en specialisten hun basiskennis opfrissen, zodat zij inzetbaar zijn ten tijde van COVID-19. De materialen zijn ontwikkeld om waar te kunnen nemen op de afdeling onder supervisie van een internist.

 •  I.v.m. de coronacrisis 4 weken lang gratis toegang tot de e-learning academy met 400 modules voor het OK-team in 2D of 3D. Het omvat een volledige opleidingscurriculum van AIOS chirurgie, modules voor operatieassistenten en coassistenten. Externen kunnen zich registreren en vervolgens met hun account gratis inloggen.

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

 • Deel 1"Een draaiboek Covid 19 voor verspreiding in verpleeghuizen. Uitleg waarmee (oud-)zorgprofessionals of andere ondersteuners bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten met of verdacht van besmetting met het coronavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: Projectgroep "Extra handen aan het bed"

 • Informatie van Zorgvoorbeter over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies), coronavirus in de thuiszorg en informatie over dementie en isolatie.

Thuiszorg

 • Deel 1: draaiboek wijkverpleging Covid-19 waarmee (oud)zorgprofessionals bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten (verdacht van) besmetting met het cornavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’

 • Deel 2: procedure en noodscholingspakket COVID-19 waarmee (oud)zorgprofessionals bevoegd en bekwaam de zorg voor cliënten (verdacht van) besmetting met het coronavirus kunnen uitvoeren of ondersteunen. Bron: projectgroep ‘Extra handen aan bed’

 • Een instructiefilm over het aan- en uittrekken van beschermende materialen bij klanten thuis. De film is een afgeleide van het Icare protocol Coronavirus COVID-19 in thuiszorg en gebaseerd op de inzichten en beschikbare richtlijnen t/m 20 maart 2020. Bron: Icare Zorg

Mentale gezondheid

Meer?

We houden dit overzicht graag compleet en up-to-date. Kent u relevante toepassingen die nog niet in het overzicht staan? Geef ze door aan Martin van Berloo, beleidsmedewerker Strategische Analyse.