Aanvraag extra personeel

Op de site Extrahandenvoordezorg.nl bundelen we initiatieven voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis. Zorgmedewerkers en zorgorganisaties kunnen zich hier melden. De aanmeldingen komen in een regionale database. We hebben tijdens de coronacrisis met “Extra handen voor de zorg” in de periode van maart tot juni organisaties ondersteund met extra medewerkers.

Bekijk de factsheet.

Voor Noord-Brabant wordt die beheerd door Transvorm. De ervaringen uit die periode vertaalden we in een nieuwe werkwijze. Daarmee kunnen we in de toekomst een efficiënte bijdrage leveren aan de vraag naar extra tijdelijk personeel als gevolg van corona. De werkwijze is van toepassing op de koppeling van medewerkers aan (regionale) cohorten en individuele zorgorganisaties. Daarbij volgen we steeds de dan geldende prioriteringsschaal. 

Lees meer over de nieuwe werkwijze.

Bekijk het stappenplan voor de aanvraag van ondersteunend personeel.

Kijk voor de meest actuele informatie op Extrahandenvoordezorg.nl.

Meer weten

Neem contact op met Marlous van Os.

Andere initiatieven