Lerend netwerkbijeenkomst Wendbaar aan het werk - geannuleerd

Beschrijving

Let op: deze bijeenkomst is geannuleerd. Dit naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen rondom het corona-virus. Als netwerkorganisatie binnen zorg en welzijn willen we onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. De prioriteit in de sector ligt nu bij het beschermen van de patiënten, bewoners, cliënten en medewerkers en bij het niet extra belasten van (het personeel van) de bij ons aangesloten zorgorganisaties. Als er een nieuwe bijeenkomst wordt gepland worden deelnemers daar door middel van e-mail van op de hoogte gehouden. Via deze website blijft u op de hoogte van de actuele situatie.

Deze extra ingelaste lerend netwerkbijeenkomst staat in het teken van het omgaan met weerstand en creëren van draagvlak als intern projectleider. Eliane Reehuis van Drijfveerkracht geeft hier een workshop over. We hebben allemaal wel eens een advies gehad en er toch niets mee gedaan. Hoe komt dat? Wanneer komen mensen in beweging en wanneer juist niet?


We hebben gemerkt dat er onder projectleiders grote behoefte is met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast bieden we de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met de betrokken preferred suppliers. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de interventiemogelijkheden en kunnen deelnemende organisaties hier een weloverwogen keuze in maken.

Programma

  •  13.45 uur – Inloop.
  • 14.00 uur - Workshop ‘Weerstand en draagvlak’ door Eliane Reehuis van Drijfveerkracht.
  • 15.30 – 16.30 uur - Informeel kennis maken met alle preferred suppliers die betrokken zijn bij Wendbaar aan het Werk. Adaptics, Acender, Bewegen Werkt, Buro Veranders, Emovement, Intrinzis, Krachtig ontwikkelen, Puurloopbaan en WeCreate Consulting zijn aanwezig. Gesprekken met hen kunnen bijdragen aan het maken van interventiekeuzes.

Bent u bij de bijeenkomst en heeft u zich vóór 15 maart aangemeld? Vul dan deze digitale vragenlijst in. Hiermee inventariseert Eliane Reehuis graag wat de vragen zijn rondom het thema van haar workshop. 

Ook deelnemen aan Wendbaar?

Ook meedoen aan het project Wendbaar aan het werk? Meer informatie is te vinden op wendbaaraanhetwerk.nl/zuid. Of neem contact op met Anneke van Dixhoorn.

Datum en tijd

  • 30 maart 2020 van 14:00 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Microlab
(Graag melden bij de receptie)
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Deelnemers

Exclusief voor projectleiders (en een collega) van deelnemers aan het project Wendbaar aan het werk.

Kosten

Deelname is gratis voor deelnemers aan het project Wendbaar aan het werk. Per organisatie is plek voor 2 personen.