Online masterclass 'Versterken van eigen regie op duurzame inzetbaarheid'

Beschrijving

Wegens de uitbraak van het coronavirus zal deze masterclass online plaatsvinden

Eigen regie, zelfsturing, zelfleiderschap. Al deze begrippen gaan over autonomie. Over vrijheid om keuzes te maken. Autonomie biedt volop kansen voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers krijgen de ruimte om keuzes te maken in hun loopbaanontwikkeling, hun taken en de indeling ervan. Dit zorgt voor meer werkplezier en een lagere werkdruk.

Maar: in de praktijk blijkt eigen regie ook lastig. Zo kunnen medewerkers het spannend vinden om verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. Soms wordt autonomie zelfs als een verzwaring van de taken gevoeld. 

Programma

Hoe kunt u medewerkers faciliteren bij eigen regie, zodat ze zelf de leiding kunnen nemen? Wat zijn factoren die bijdragen aan autonoom gedrag? En wat werkt contraproductief?

In deze masterclass staan de psychologische processen binnen teams en medewerkers centraal. U krijgt inzicht hoe deze processen versterkend of juist belemmerend werken bij eigen regie.

Resultaat

De inzichten die u opdoet kunt u gebruiken om:

  • HR-instrumenten voor duurzame inzetbaarheid beter aan te laten sluiten bij het zelfsturend vermogen van medewerkers.
  • Uw visie op leiderschap uit te breiden en aan te scherpen. Waarbij u aandacht heeft voor het leiderschap van medewerkers, teams en leidinggevenden. 
  • Uw interne communicatie aan te scherpen. Zodat medewerkers gemotiveerd zijn om gebruik te maken van de HR-instrumenten en ontwikkelmogelijkheden en daadwerkelijk regie nemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Sprekers

De masterclass wordt begeleid door Pauline van Dorssen en Caroline Horikx. Beiden zijn trainer/psycholoog bij bureau Intrinzis. Daarnaast doen ze beide promotieonderzoek rondom zelfleiderschap/duurzame inzetbaarheid. 

Datum en tijd

  • 25 juni 2020 van 09:00 - 12:30 uur (verlopen)

Locatie

Webinar (link volgt na inschrijving)

Deelnemers

  • minimaal 10
  • maximaal 30

HR functionarissen en leidinggevenden die betrokken zijn bij het thema Duurzame inzetbaarheid  van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4.

Kosten

Geen. Voorwaarde is dat uw organisatie Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de digitale bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht