Masterclass 'Versterken van eigen regie op duurzame inzetbaarheid' - geannuleerd

Beschrijving

Let op: deze bijeenkomst is geannuleerd. Dit naar aanleiding van het advies dat het RIVM heeft uitgebracht ten aanzien van het coronavirus in Noord-Brabant. Als netwerkorganisatie binnen zorg en welzijn willen we onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. De prioriteit in de sector ligt nu bij het beschermen van de patiënten, bewoners, cliënten en medewerkers en bij het niet extra belasten van (het personeel van) de bij ons aangesloten zorgorganisaties. Als er een nieuwe bijeenkomst wordt gepland worden deelnemers daar door middel van e-mail van op de hoogte gehouden. Via deze website blijft u op de hoogte van de actuele situatie.

Eigen regie, zelfsturing, zelfleiderschap. Al deze begrippen gaan over autonomie. Over vrijheid om keuzes te maken. Autonomie biedt volop kansen voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers krijgen de ruimte om keuzes te maken in hun loopbaanontwikkeling, hun taken en de indeling ervan. Dit zorgt voor meer werkplezier en een lagere werkdruk.

Maar: in de praktijk blijkt de eigen regie ook lastig. Zo kunnen medewerkers het spannend vinden om verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. Soms wordt de autonomie zelfs als een verzwaring van de taken gevoeld. 

Programma

Hoe kunt u medewerkers faciliteren bij de eigen regie, zodat ze zelf de leiding kunnen maken? Wat zijn factoren die bijdragen aan autonoom gedrag? En wat werkt contraproductief?

In deze masterclass staan de psychologische processen binnen teams en medewerkers centraal. U krijgt inzicht hoe deze processen versterkend of juist belemmerend werken bij eigen regie.

Resultaat

De inzichten die u opdoet kunt u gebruiken om:

  • HR-instrumenten voor duurzame inzetbaarheid beter aan te laten sluiten bij het zelfsturend vermogen van medewerkers.
  • Uw visie op leiderschap uit te breiden en aan te scherpen. Waarbij u aandacht heeft voor het leiderschap van medewerkers, teams en leidinggevenden. 
  • Uw interne communicatie aan te scherpen. Zodat medewerkers gemotiveerd zijn om gebruik te maken van de HR-instrumenten en ontwikkelmogelijkheden en daadwerkelijk regie nemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Sprekers

De masterclass wordt begeleid door Pauline van Dorssen en Caroline Horikx. Beiden zijn trainer/psycholoog bij bureau Intrinzis. Daarnaast doen ze beide promotieonderzoek rondom zelfleiderschap/duurzame inzetbaarheid. 

Datum en tijd

  • 12 maart 2020 van 09:00 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Nieuwe Koninklijke Harmonie
Stationsstraat 26
5038 ED Tilburg

Deelnemers

  • minimaal 15
  • maximaal 30

HR-professionals, leidinggevenden en andere geinteresseerden van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4.

Kosten

Geen. Voorwaarde is dat uw organisatie Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.