Workshop ‘HR data & SPP, strategisch én praktisch aan de slag met cijfers’ - VOL

Beschrijving

Let op: deze workshop zit vol. Als u zich inschrijft, plaatsen we u op een wachtlijst en laten het weten als u alsnog deel kunt nemen.

In deze workshop leren deelnemers hoe zij op een praktische en effectieve manier met data aan de slag kunnen in relatie tot strategische personeelsplanning (SPP).

 • Hoe kunt u naar cijfers kijken?
 • Welke combinaties kunt u maken?
 • Wat zeggen deze cijfers?
 • Hoe kan ik zelf (en hoe kunnen mijn managers) tot inzichten en conclusies komen?

Programma

Tijdens deze workshop:

 • zoomen we kort in op het verschil tussen ken- en stuurgetallen,
 • nemen we de standaard HR-rapportage kritisch onder de loep,
 • kijken we hoe en door wie u data kunt laten interpreteren om tot een goede analyse te komen,
 • kijken we hoe we deze analyse kunnen vertalen naar gerichte acties,
 • maken we inzichtelijk hoe je data en informatie vanuit SPP kunt inzetten en benutten.

Na afloop van de werksessie hebben deelnemers concrete handvatten om de kwantitatieve benadering van SPP op maat te maken voor de eigen organisatie en dit in de praktijk vorm te geven. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van:

 • hoe het werk verandert en wat de impact is op de meerjaren formatie-ontwikkeling,
 • relevante data over de toekomstbestendigheid van het huidige personeelsbestand in het licht van de toekomst,
 • de koppeling tussen de uitkomsten van een SPP-proces (de strategische HR-prioriteiten) en de HR-rapportage.

Deze meer kwantitatieve benadering binnen SPP richt zich dus niet zozeer op een rekenkundige methodiek die bijvoorbeeld precies berekent hoe groot de kloof is tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand en gedetailleerde formatieplanningen. Wel wordt onderzocht hoe HR en managementteams gezamenlijk tot een waardevolle SPP-analyse komen en welke kwantitatieve onderbouwingen en data daarbij helpen.

 

Datum en tijd

 • 10 februari 2020 van 13:00 - 17:00 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

 • minimaal 6
 • maximaal 12

HRM-professionals. projectleiders SPP en overige geïnteresseerden van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3 - Strategisch HRM en HRD. Bij grote interesse wordt een maximum aantal deelnemers per organisatie gehanteerd.

Kosten

Geen. Voorwaarde is dat uw organisatie Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD afneemt. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht