Lerend netwerkbijeenkomst Wendbaar aan het werk

Beschrijving

De HAN en Zuyd Hogeschool verzorgen de lerend netwerk-bijeenkomsten voor het project Wendbaar aan het werk. Het lerend netwerk voor alle projectleiders uit Noord-Brabant en Limburg (in totaal 50) helpt om met elkaar impact te maken en zorgverleners vitaal aan het werk te houden.

Ook meedoen aan het project Wendbaar aan het werk? Meer informatie is te vinden op www.wendbaaraanhetwerk.nl/zuid. Of neem contact op met Anneke van Dixhoorn

Lessons learned

Er staan vijf sessies gepland, die geleid zullen worden door lectoren en onderzoekers. Elke bijeenkomst staat een ander thema op de planning. Er wordt relevante wetenschappelijke kennis gedeeld, maar ook de belangrijkste geleerde lessen en knelpunten. De ‘lessons learned’ staan centraal.

Onderwerp 20 januari: eerste resultaten quickscan en zelfmanagement 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkom
  • Presentatie quickscan duurzame inzetbaarheid
  1. Toelichting op de (achtergrond van de) vragenlijst
  2. Bespreking van opvallende uitkomsten
  3. Ondersteuning bij opstellen projectplan: hoe kunnen de resultaten van de scan worden gebruikt om een projectplan op te stellen en draagvlak (op medewerker-, team- en organisatieniveau) te creëren?
  • Presentatie Annet de Lange over zelfmanagement
  • Leren van elkaar via de Wereldcafé-methode
  •  Plenaire afsluiting: terugkoppeling bevindingen, lessons learned, bekendmaking volgende bijeenkomst

Datum en tijd

  • 20 januari 2020 van 14:00 - 17:00 uur (verlopen)

Locatie

Microlab
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Deelnemers

Exclusief voor projectleiders (en een collega) van deelnemers aan het project Wendbaar aan het werk.

Kosten

Deelname is gratis voor deelnemers aan het project Wendbaar aan het werk. Per organisatie is plek voor 2 personen.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht