Bijeenkomst netwerk Casemanagers verzuim en schadelastbeheersing

Beschrijving

'Waar is verzuim een goede oplossing voor?'

Je werkt hard om het verzuim binnen jouw organisatie aan te pakken. Je levert maatwerk, zorgt dat zowel de zieke medewerker als de leidinggevende tijdig wordt geholpen. Maar het verzuim wordt niet minder, soms lijkt het juist erger te worden. En eerlijk gezegd, je begint er zelf last van te krijgen. Je doet zo je best, waarom helpt het niet?

Als je dit herkent, is deze themabijeenkomst interessant voor jou. Onder leiding van Irma Arts, systemisch begeleider, ga je op een andere manier naar verzuim kijken. Irma Arts werkt vanuit het systemisch perspectief. Dat betekent dat ze niet alleen naar de zieke medewerker kijkt, maar naar het hele systeem: het team, de afdeling, soms zelfs de hele organisatie.

Bij hardnekkige patronen, zoals verzuim dat maar blijft voortduren, is er vaak iets heel anders aan de hand. Een probleem dat zich als het ware onder water afspeelt; iedereen voelt het, maar niemand zegt het. Wat je ook doet en verzint, het probleem komt steeds weer terug. Het lijkt wel alsof het verzuim iets te vertellen heeft over de gezondheid van de organisatie zelf. Dat is het moment waarop de vraag gesteld kan worden 'Waar is verzuim in de huidige situatie een goede oplossing voor?'

Systemisch perspectief

Tijdens de bijeenkomst leer je wat het systemisch perspectief inhoudt. Je ontdekt dat je op een andere manier naar bekende problemen kunt kijken en daardoor ook nieuwe inzichten krijgt. Je gaat de samenhang zien tussen wat zich aan de ene kant van de organisatie afspeelt en problemen die zich aan de andere kant voordoen.

Na afloop kun je met een frisse blik het gesprek voeren met betrokken managers en zieke medewerkers. Je leert ook wat jouw eigen plek in het systeem is en hoe je die met volle overtuiging kunt innemen.

Programma:

  • Wat is systeemdynamiek? Maak kennis met organisatiesystemen en hun eigen dynamiek.
  • Organisatieopstelling. Met deze ervaringsgerichte manier van werken onderzoek je de balans in een organisatie. Door fysiek mensen in een ruimte te plaatsen, waarbij ze onderdelen uit de organisatie vertegenwoordigen, komt de organisatie tot leven. 
  • In subgroepen ga je met mini-opstellingen jouw systeem in beeld brengen om te ontdekken hoe verschillende onderdelen zich tot verzuim verhouden. Je verkent mogelijke oplossingsrichtingen.

Naast dit programma is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en te netwerken met je vakgenoten.

Datum en tijd

  • 28 november 2019 van 13:30 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Nieuwe Koninklijke Harmonie
Stationsstraat 26
5038 ED Tilburg

Deelnemers

Casemanagers verzuim en schadelastbeheersing, P&O-adviseurs die een rol hebben binnen dit thema. Voorwaarde is dat uw organisatie activiteitenpakket 4 - Duurzame Inzetbaarheid afneemt.

Kosten

U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht