Intervisiebijeenkomst 'Creëren van beleid duurzame inzetbaarheid'

Beschrijving

Ex-deelnemers aan de leergang ‘Creëren van beleid duurzame inzetbaarheid’ willen elkaar graag blijven ontmoeten om kennis en ideeën uit te wisselen. Ook projectleiders van Wendbaar aan het werk hebben deze wens. Daarom organiseert Transvorm in 2019 twee intervisiebijeenkomsten voor ex-deelnemers aan de leergang/Wendbaar aan het werk.

In deze 2e intervisiebijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • maatschappelijke ontwikkelingen duurzame inzetbaarheid (trends)
  • in gesprek over duurzame inzetbaarheid vanuit het waarderend interview
  • hulpmiddelen om in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid
  • uitwisseling van ervaringen en kennisdeling
  • uitdiepen van casuïstiek en vragen voor intervisie 

Waarderend interview

Het waarderend interview is een gesprekstechiek die de focus verlegt van problemen naar perspectief en op een positieve manier een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid. Deze gesprekstechniek wordt geoefend.

Intervisies maken het mogelijk om een vraag waar u mee worstelt voor te leggen aan andere deelnemers. De ervaring leert dat dit dat ideeën voor mooie oplossingen en hele concrete hulpmiddelen oplevert.

Begeleiding

De intervisie wordt begeleid door de inzet van Kees der Weduwe, tevens begeleider van de leergang ‘Creëren beleid duurzame inzetbaarheid’.

Datum en tijd

  • 24 oktober 2019 van 13:30 - 16:30 uur (verlopen)

Locatie

Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

Ex-deelnemers aan de leergang ‘Creëren beleid duurzame inzetbaarheid’, projectleiders Wendbaar aan het werk. Voorwaarde is dat uw organisatie activiteitenpakket 4 - Duurzame inzetbaarheid afneemt. 

Kosten

Geen. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot twee dagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht