Werkconferentie 'Samen slimmer organiseren in de zorg'

Beschrijving

De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen een gezamenlijke aanpak. Anders kijken, anders organiseren; innovatie is voor iedere zorg- en welzijnsorganisatie van belang. Dit naast alle activiteiten die we al ondernemen in het kader van de actieplannen (RAAT’s).

Om dit kracht bij te zetten hebben wij recent onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de ‘innovatieve inzet van personeel in de zorg’. Ruim 15 organisaties zijn geïnterviewd en hebben meegedaan aan een eerste werkconferentie. De opbrengsten hiervan zijn getoetst op haalbaarheid en vertaald naar vervolgstappen, zoals: het gezamenlijk aantrekken van talent in Zuidoost-Brabant, slimme matchingsplatforms en delen van personeel.

Tegelijkertijd heeft de sectorale bestuurstafel Arbeidsmarkt Zuidoost-Brabant opdracht gegeven om in het kader van de RAAT’s innovatieve ontwikkellijnen (thema: instroom en behoud) op te zetten om de uitdagingen op de arbeidsmarkt verder aan te pakken.

Inhoud werkconferentie

Deze twee sporen komen nu bij elkaar. Een prachtontwikkeling! Tijd om u te informeren, deelgenoot te laten zijn en concrete vervolgstappen te zetten met geïnteresseerde organisaties. Daarom willen we u graag nog voor de zomer uitnodigen voor de werkconferentie ‘Samen slimmer organiseren in de zorg’. Zo kunnen we direct na de zomer met elkaar aan de slag.

Voorafgaand aan de werkconferentie zullen wij zorgdragen voor verspreiding van stukken.

Datum en tijd

  • 3 juli 2019 van 14:00 - 17:00 uur (verlopen)

Locatie

Eindhoven
exacte locatie (in Eindhoven) volgt.

Deelnemers

Bestuurders en HRM-managers.

Kosten

Geen. 

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht