Sprintsessie 'Strategische blik op leren en ontwikkelen anno nu'

Beschrijving

Deze tweedaagse vindt plaats op 16 en 17 september.

In deze tweedaagse sessie maakt u stapsgewijs een eerste aanzet tot een strategisch ontwikkelplan. Na een inventarisatie van de huidige situatie en een blik op ontwikkelen anno 2018, bepalen we de meest urgente thema’s. Die worden uitgewerkt en leiden tot een begin van een strategisch ontwikkelplan.

Vragen

Het is van belang om leren en ontwikkelen (ook) met een toekomstgerichte strategische bril te benaderen. Continu ontwikkelen van de organisatie én mensen in de organisatie is nodig om te kunnen de beoogde doelstellingen te kunnen blijven behalen. 

Vragen die bepalend zijn voor een succesvolle strategisch perspectief op leren en ontwikkelen zijn: 

  • Wat is onze visie op leren en ontwikkelen? 
  • Wat is een vruchtbare ontwikkelcultuur?
  • Hoe maken we ontwikkelen tot een onderdeel van ons functioneren?
  • Hoe zorgen we ervoor dat ontwikkelen een bijdrage levert aan het behalen van onze ambitie?
  • Hoe kunnen we de abstracte strategische blik vertalen naar een concreet plan voor de praktijk?

Deze tweedaagse wordt verzorgd door MOON HRM.

Datum en tijd

  • 16 september 2019 van 09:00 - 16:30 uur

Locatie

Nieuwe Koninklijke Harmonie
Stationsstraat 26
5038 ED Tilburg

Deelnemers

HRM- en HRD-adviseurs die bekend zijn met de strategie en ambitie van de organisatie. Bij grote interesse wordt een maximum aantal deelnemers per organisatie gehanteerd.

Kosten

De workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 150 euro in rekening.