Intervisie Creëren beleid duurzame inzetbaarheid

Beschrijving

Ex-deelnemers aan de leergang ‘Creëren van beleid duurzame inzetbaarheid’ willen elkaar graag blijven ontmoeten om kennis en ideeën uit te wisselen. Ook projectleiders van Wendbaar aan het werk hebben deze wens. Daarom organiseert Transvorm in 2019 twee intervisies. De agenda voor de eerste intervisie ziet er als volgt uit:

  • maatschappelijke ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid (trends)
  • regie op duurzame inzetbaarheid en de rol van de HR-professional
  • nieuwe tools en hulpmiddelen voor duurzame inzetbaarheid
  • uitwisseling van ervaringen en kennisdeling
  • uitdiepen van casuïstiek en vragen voor intervisie

Intervisies maken het mogelijk om een vraag waar u mee worstelt voor te leggen aan andere deelnemers. De ervaring leert dat dit dat ideeën voor mooie oplossingen en hele concrete hulpmiddelen oplevert.

Begeleiding

De intervisie wordt begeleid door de inzet van Kees der Weduwe, tevens begeleider van de leergang ‘Creëren beleid duurzame inzetbaarheid’.

Datum en tijd

  • 10 april 2019 van 09:00 - 12:30 uur (verlopen)

Locatie

Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

Ex-deelnemers aan de leergang ‘Creëren beleid duurzame inzetbaarheid’, projectleiders Wendbaar aan het werk.

Kosten

Deelname is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met activiteitenpakket 4: duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot twee dagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.

Dit evenement is verlopen

Activiteiten overzicht