Voorlichtingsbijeenkomst ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid

Beschrijving

Binnenkort start een nieuw aanvraagtijdvak voor de ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Deze subsidie bedraagt maximaal €12.500,- per bedrijf en is te gebruiken voor de inzet van een externe adviseur. Deze adviseur kan u helpen bij het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers.
Het aanvraagtijdvak is kort: van 25 juni - 29 juni 2018. In dit tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar.
 
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, is het belangrijk om vooraf een duidelijke projectomschrijving op te stellen. De voorlichtingsbijeenkomst helpt u hierbij.

Programma

Het programma van de voorlichtingsbijeenkomst ziet er als volt uit:

  • toelichting op de subsidieregegeling (inhoud en proces)
  • formuleren van een eigen projectomschrijving
  • bespreken van voorbeelden van ESF-projecten
  • mogelijkheid tot het stellen van vragen

Gesubsidieerde activiteiten

U kunt onder meer een externe adviseur inzetten voor:

  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
  • het uitvoeren van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • het bevorderen van gezond en veilig werken
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden

Let op: deze thema’s werden gesubsidieerd in het eerdere aanvraagtijdvak in 2016. Over het nieuwe tijdvak zijn nog geen exacte thema’s en activiteiten bekend, maar naar verwachting zijn deze ongeveer hetzelfde als in 2016.

Sprekers

Jurjen Terpstra en Kees der Weduwe, specialisten op het gebied van ESF en duurzame inzetbaarheid.

Datum en tijd

  • 30 mei 2018 van 09:30 - 11:00 uur (verlopen)

Deelnemers

Iedereen die zich bezighoudt met duurzame inzetbaarheid.

Kosten

Geen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.