Informatiebijeenkomst 'Maatwerkleren voor zij-instromers in de VVT-sector'

Beschrijving

Om de grote groep volwassenen te bereiken die de VVT-branche zo hard nodig heeft, moet de aanpak anders. In de pilot Hart voor Zorg wordt gewerkt aan een sluitende aanpak van maatwerkleren binnen de zorg. In deze aanpak staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Een vlotte en persoonlijke begeleiding naar werk
  • Eén herkenbaar en goed toegankelijk loket
  • Vanaf de eerste dag een passend salaris
  • Efficiënte coaching en begeleiding
  • Scholing op maat
  • Toewerken naar een beroepscertificaat of diploma

Programma

In de pilot willen we komen tot een sluitende aanpak voor verschillende doelgroepen zorgprofessionals: zij- her- en doorstromers. Wij streven naar een gezamenlijk maatwerktraject van werving tot indiensttreding.
 
Tijdens de bijeenkomst willen we de pilot verder toelichten en deelname aan de pilot inventariseren.

Datum en tijd

  • 11 juni 2018 van 09:00 - 11:00 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

Iedereen die in de VVT- branche betrokken is bij dit onderwerp

Kosten

Geen.