Workshop 'Lean in verzuim'

Beschrijving

'Lean' blijkt een handige methode om het verzuimproces te analyseren. Lean betekent werken zonder verspillingen, zoals onnodig veel tijd of geld. Met behulp van Lean leer je het verzuimproces anders te bekijken, waarbij de klant (de zorgvrager) centraal staat en niet de Wet verbetering poortwachter. 

Tijdens de workshop kijken deelnemers met een 'Lean-bril' naar het eigen verzuimprotocol. Het doel is te komen tot een verbeterde procesbeschrijving. 

Wat leert u?

  • Deelnemers krijgen inzicht in: wie is de klant in een verzuimproces, wat is de behoefte, wie is de leverancier en welke waarde moet worden geproduceerd?
  • Deelnemers leren het verzuimproces te zien als productieproces, waarbij de werkwijze duidelijk, leesbaar, volledig en up-to-date moet zijn en just-in-time. Deelnemers krijgen oog voor het proces in getallen, zoals de doorlooptijd, bewerkingstijd en de caseload per actor per verzuimdag.
  • Deelnemers leren het verzuimproces te zien als een proces van waardecreatie, waarbij stil wordt gestaan bij de waarde van een zieke werknemer, de momenten waarop de waarde in beeld wordt gebracht en hoe de waarde wordt benut ten dienste van de klant en de organisatie. 
  • Deelnemers maken een overzicht van de acht soorten verspilling (verbetermogelijkheden) in het verzuimproductieproces. Deelnemers onderzoeken of hun verzuimproductieproces een flow van activiteiten is. Ook ga je scherper zien of de processen worden uitgevoerd op basis van de vraag van de organisatie (pull) of door de subleverancier (push).
  • Ten slotte bespreken we de kern van lean en de continue verbetering van processen door medewerkers met behulp van een systematische (PDCA) aanpak. We vertalen dit naar het continu verbeteren van processen en de inzetbare waarde van personen. 

Spreker

Herman Evers ondersteunt ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen, inrichten en borgen van een Eigen Regiemodel op het gebied van verzuim, re-integratie, inzetbaarheid en preventie. Hij deelt zijn inzichten over nieuwe manieren van organiseren.

Datum en tijd

  • 19 juni 2018 van 09:30 - 13:30 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

Deze workshop is voor functionarissen die zich dagelijks bezighouden met het terugdringen van verzuim. Niveau II: middengroep

Kosten

Deze workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.