Bijeenkomst Kenniskring HR Zorg 'Positieve gezondheid'

Beschrijving

De bijeenkomst Kenniskring HR Zorg op 22 juni gaat over positieve gezondheid. Dit is het specialisme van arbeidspsychologen Willian en Anneke Pijnenborg.
In het concept ‘positieve gezondheid’ wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessional, maar van iedereen. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

Willian en Anneke Pijnenborg: "Vanuit onze betrokkenheid bij werknemers en organisaties passen wij telkens het uitgangspunt van totaal-functioneren toe in begeleiding en advies. In het hanteren van klachten of beperkingen en het benutten van mogelijkheden zoeken we steeds naar de juiste balans. Ontkennen en negeren van klachten of beperkingen is hierbij niet helpend, maar de tegenhanger is dat net zo min. Mensen kunnen dan ‘verzuipen’ in hun klacht, waardoor ze zich ermee kunnen gaan identificeren. Dit kan zich ook op organisatieniveau manifesteren, waardoor een ‘klaagcultuur’ op de loer ligt. Onze aanpak is te vergelijken met een roeiboot met twee roeispanen: aandacht geven aan stressfactoren of beperkingen én aandacht geven aan herstel en energiebronnen.

Programma

  • 9.00–9.30         Inloop, koffie/thee
  • 9.30–9.45         Welkom
  • 9.45–10.15       Intro op het thema, toelichting methodieken en theorie gebruikt door arbeidspsychologen
  • 10.15–11.00     Ervaringsgerichte oefening: hoe geef je aandacht aan energiebronnen en hoe ga je om met belemmeringen en beperkingen?
  • 11.00-11.15      Pauze
  • 11.15-12.30      Ervaringsgerichte opdracht: hoe neem je jouw positie als HR-professional in het organisatiesysteem in; waar kun jij regie nemen om invloed te hebben op positieve gezondheid op de werkvloer?
  • 12.30-13.30      Lunch

Datum en tijd

  • 22 juni 2018 van 09:00 - 13:30 uur (verlopen)

Locatie

Templiersweg 46
5076 CB Haaren

Deelnemers

Leden Kenniskring HR Zorg. Eventuele introducés van de leden zijn van harte welkom. U kunt introducés aanmelden bij Monique van de Laar.

Kosten

De kosten voor een introducé bedragen € 60,- per persoon. U kunt introducés aanmelden bij Monique van de Laar.