Leergang Strategische Personeelsplanning door Gerard Evers

Beschrijving

Let op: momenteel inventariseren we welke organisaties willen deelnemen aan de leergang. Bij minimaal vier en maximaal zes deelnemende organisaties starten we.

-

De leergang van dr. Gerard Evers (directeur EuroHRM) is een bewezen succesvol traject dat projectteams alle ins en outs van SPP bijbrengt. Doordat  een projectteam bestaat uit HR- adviseurs, finance en lijnmanagement worden zowel het proces als de resultaten breed gedragen. 

Lianne Faber, hoofd P&O van Stichting Huisartsenposten West-Brabant: “De leergang heeft ons naast veel inzicht ook de instrumenten aangereikt waarmee we van SPP een continue proces kunnen maken. Ook de uitwisseling van ervaringen en inzichten met de andere deelnemende organisaties uit de zorgsector droeg bij aan een geslaagde leergang”.

Resultaat

Aan het einde van de leergang weten de projectteams, door het in de praktijk te brengen, hoe SPP werkt en wat voor de eigen organisatie waardevol is. Na afloop van de leergang is een projectteam in staat om keuzes te maken voor de eigen organisatie:

  • Wat borgen we, wat gaan we periodiek opleveren en welke acties moeten we uitzetten?
  • Maar ook: wat doen we niet, wat kunnen we nog niet, wat vinden we minder waardevol?
  • Kortom, het eindresultaat van de leergang is dat het projectteam zich SPP eigen heeft gemaakt en kan inzetten in het belang van de organisatie.

Binnen Noord-Brabant zijn inmiddels 17 organisaties hierin ervaringsdeskundige.

Uitgangspunten Gerard Evers

Gerard Evers heeft veel ervaring in het ontwikkelen en toepassen van SPP binnen organisaties. Zijn aanpak rond SPP berust op de volgende uitgangspunten:

  • Leren: het ontwikkelen en toepassen van SPP is geen éénmalige oefening. SPP is een terugkerend proces en het is van belang om intern in de organisatie kennis en vaardigheden te ontwikkelen om in de toekomst structureel en op eigen kracht dit thema uit te kunnen werken. Het past in de verdere professionalisering van HR.
  • Doen: Het traject van vertrouwd raken met SPP kan worden ontwikkeld via een leeromgeving waarbij deelnemers in een kleine groep leren hoe de bouwstenen voor SPP kunnen worden ontwikkeld en verbonden. Door aan de workshops ook praktijkopdrachten te koppelen (eigen casuïstiek), dit te laten presenteren en feedback te krijgen van de inhoudelijke begeleider en de rest van de groep deelnemers, leert men op een natuurlijke wijze het gedachtegoed van SPP te beheersen.
  • Samenwerken: SPP is geen zaak van HRM alleen. Het vereist een duidelijke samenwerking tussen lijnmanagement en HRM, zowel in termen van producten als in termen van proces. Het leren samenwerken als het gaat om SPP vergt een goede regie en heldere onderlinge afspraken.

Programma

De leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten: 5 workshops, een inloopspreekuur en een afsluiting. De workshops duren drie uur en vinden in de ochtend plaats.

Datum en tijd

  • 1 juli 2018 van 09:00 - 12:00 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171-04
5038 CB Tilburg

Deelnemers

Projectteams bestaande uit HR- adviseurs, finance en lijnmanagement van bij Transvorm aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties met Activiteitenpakket 3. Er is plaats voor maximaal zes teams.

Kosten

De kosten zijn 4000 euro per organisatie (met Activiteitenpakket 3) per leergang, ongeacht de samenstelling van het projectteam. Dit is inclusief 5 workshops, een inloopspreekuur en een afsluitende bijeenkomst, onbeperkt feedback door de docent per e-mail, al het cursusmateriaal en een certificaat als bewijs van deelname aan de leergang.