Transvorm Actueel: HR-cyclus in huidige en toekomstige context

Beschrijving

Naar een moderne HR-cyclus in de zorg

Er vinden grote veranderingen plaats in de wijze waarop we werk organiseren en hoe we ons werk verrichten. Als gevolg daarvan zijn organisaties en mensen nodig die wendbaarder en flexibeler zijn. De omgeving stelt niet alleen andere maar ook hogere eisen. Continu blijven leren en verbeteren is een noodzaak voor beiden. 

De traditionele HR-cyclus, met een vaste planning, aanpak en formulieren, paste bij een werkwijze waarbij de organisatie(structuur) en de functie leidend waren. Inmiddels staan inzetbaarheid, betrokkenheid, ontwikkeling en aanpassingsvermogen centraal. Dat betekent de mens centraal stellen, zijn of haar kwaliteiten kennen en die optimaal (laten) benutten, afhankelijk van 

  • het type mens, 

  • competentieniveau, 

  • ontwikkeling en 

  • aard van de werkzaamheden.

Spreker

Jan Tjerk Boonstra vertelt over de nieuwe wijze van werken en organiseren en wat dat betekent voor performance management (HR-cyclus, de gesprekkencyclus, etc.). Hij laat voorbeelden zien van organisaties die deze ontwikkeling doormaken en put uit ervaringen van zijn masterclass Bouwstenen voor een effectieve HR-cyclus.

Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group, een van de grootste HRM adviesorganisaties van Nederland. Hij zorgt voor implementatie en borging van veranderingen, zodat organisatie- en werkcondities worden aangepast aan (gewenste) veranderingen in werkwijzen, vaardigheden, gedrag en doelen. Boonstra is tevens lid van de hoofdredactie van magazine HR Strategie, lid van de adviesraad van business school TIAS, lid van de Raad van Advies van HR Academy en docent van HR Academy.

Datum en tijd

  • 19 september 2018 van 09:00 - 12:00 uur (verlopen)

Locatie

Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg

Deelnemers

HR-managers, HR-adviseurs, opleiders, medewerkers P&O, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden van bij Transvorm aangesloten organisaties.

Kosten

Geen. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.