Conferentie 'Wendbaar aan het werk'

Beschrijving

Grote conferentie waarbij de resultaten van het project 'Wendbaar aan het werk' gepresenteerd zullen worden.

Over het project

In samenwerking met de werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn zijn 26 organisaties in zorg en welzijn aan de slag met twee complementaire projecten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Het ene project richt zich op goed werknemerschap en het andere op goed werkgeverschap. Beide projecten worden begeleid door een externe adviseur en bevatten een onderzoeks- en een praktische component. De looptijd is van 8 mei 2017 tot en met 7 november 2018.

Goed werkgeverschap

In dit deelproject krijgen de deelnemende organisaties de unieke kans om duurzaam inzetbaarheidsbeleid vorm te geven en te implementeren. Specifiek betekent dit dat na afloop bij de deelnemende organisaties:

  • een gedragen visie en praktisch beleid is ontwikkeld t.a.v. duurzame inzetbaarheid, afgestemd op de specifieke situatie en uitdagingen van de organisatie;
  • de leidinggevenden begrijpen wat hun rol is bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en vaardig zijn in het motiveren en activeren van medewerkers;
  • er zicht is op concrete resultaten van beleid en interventies aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Hierbij krijgen ze deskundige begeleiding, training en coaching van de adviseurs van Wecreate Consulting.

Goed werknemerschap

In dit deelproject krijgen medewerkers van de deelnemende organisaties via een bottom-up benadering de kans zich te ontwikkelen in het nemen van regie op hun duurzame inzetbaarheid. Specifiek betekent dit dat na afloop de deelnemende medewerker:

  • meer regie heeft op werkplezier, energie en fitheid;
  • meer regie heeft op loopbaanontwikkeling;
  • meer regie heeft op gezonde leefstijl.

Voor de organisatie betekent dit dat na afloop haar medewerkers:

  • verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van werkplezier;
  • initiatief nemen in hun loopbaanontwikkeling;
  • goed voor zichzelf zorgen.

Daarnaast is er zicht op concrete resultaten van activiteiten en interventies aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De deelnemers krijgen deskundige begeleiding, training en coaching van de adviseurs van Bewegen Werkt.

Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens de projectperiode voert het lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen het wetenschappelijk onderzoek uit. ​

Overige informatie

De projecten worden gefinancierd met bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds, Transvorm en WGV Zorg en Welzijn. De looptijd bedraagt 18 maanden, de startdatum is 8 mei en einddatum is 7 november.

Programma

9.15 – 10.00 Inloop

10.00 – 10.15 Welkom door dagvoorzitter Klaske Veth

10.15 – 11.00 Spreker: prof. dr. Mark van Houdenhoven: Leiderschap en duurzame inzetbaarheid

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.15 Spreker: dr. Annet de Lange: Wendbaar aan het werk en duurzame inzetbaarheid?

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30 Workshop ronde 1

14.30 – 15.45 Workshop ronde 2

15.45 – 16.45 Afsluiting

16.45 Borrel

Workshops

Na het plenaire ochtendprogramma kunt u verschillende workshops volgen, waaronder: ‘Wendbare werknemers – ervaringen en lessen’, ‘Leiding geven aan duurzame inzetbaarheid’, ‘Mini workshop zelfleiderschap’ of ‘Mantelzorg en duurzame inzetbaarheid’.

Lees alles over het programma van de conferentie

Aanmelden

Meld u aan voor de conferentie via: www.wendbaaraanhetwerk.nl/

Datum en tijd

  • 1 november 2018 van 09:15 - 17:00 uur (verlopen)

Locatie

Gelredome
Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem

Deelnemers

HRM managers, HRM adviseurs, HR specialisten / beleidsadviseurs Duurzame Inzetbaarheid, managers / leidinggevenden, Arbocoordinatoren

Kosten

Geen