Brabantbrede dag voor de Huisartsenzorg

Beschrijving

De projectgroepen uit de vier arbeidsmarktregio’s gaan deze dag aan de slag met de verdere prioritering en concretisering van het RAAT Huisartsenzorg. Dit naar aanleiding van het Nivel/Prismant-onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie Huisartsenzorg, opgezet in opdracht van Transvorm, SSFH en Robuust.

Programma

  • In de ochtend worden de onderzoeksresultaten van de Nivel-enquête gepresenteerd. Trends, ontwikkelingen en bevindingen worden besproken op Brabantbreed niveau én voor de vier arbeidsmarktregio’s afzonderlijk.
  • Vervolgens gaan de projectgroepen uit de vier regio’s aan de slag met deze cijfers. Ze maken een prioritering en concretisering van het RAAT op basis van de cijfers van het onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van een vastgesteld format (deze ontvangen projectgroepleden enkele dagen van tevoren).
  • Om 15.00 uur presenteren de projectgroepen de vernieuwde RAAT’s aan hun bestuurlijke netwerken en brengen een advies uit over de concrete acties.
  • Tenslotte kijken we naar overlap tussen de verschillende RAAT’s en op welke thema’s we eventueel samen actie kunnen ondernemen.

Voor lunch wordt gezorgd en we sluiten om 17.00 af met een borrel.

Bestuurders

Bestuurders zijn natuurlijk de hele dag van harte welkom, maar hun aanwezigheid is in het bijzonder gewenst vanaf 15.00 uur. Wij stellen het op prijs als tenminste één of twee bestuurders aanwezig kunnen zijn om het regionale bestuurlijk netwerk te vertegenwoordigen.

Datum en tijd

  • 13 november 2018 van 09:00 - 17:00 uur (verlopen)

Locatie

Van der Valk Tilburg
Dr. Bloemenlaan 8
5022 KW Tilburg

Deelnemers

Projectgroepleden en bestuurders Huisartsenzorg. Vul één aanmeldformulier per persoon in.

Kosten

Geen